Hospodaření s dešťovou vodou na vlastním pozemku je dnes požadavek legislativy. Stále více měst a obcí ale při rekonstrukcích i nové výstavbě škol a školek uvažuje o využívání dešťové vody z ekologických a ekonomických důvodů. Do projektů jsou tak zařazovány nejen vsakovací galerie, ale také akumulační a retenční nádrže a počítá se s využitím dešťové vody pro zálivku zeleně i uvnitř objektů.

Aliaxis Česká republika již více než 25 let na českém trhu navrhuje a dodává řešení pro hospodaření s dešťovou vodou. Od rodinných domů se její využívání posunulo i do komerční a veřejné sféry, a právě v těchto projektech může společnost Aliaxis nabídnout dlouhodobě prověřené kvalitní systémy akumulace, retence a vsakování s prodlouženou zárukou, zkušenosti s přípravou projektů i samotnou realizací. V poslední době jsme v oblasti výstavby a rekonstrukce školských zařízení realizovali několik zajímavých projektů.

Kromě produktů hospodaření s dešťovou vodou ale společnost Aliaxis pro novostavby i rekonstruce škol, školek a dalších školských zařízení nabízí vnitřní instalační systémy či sanitární techniku.

Produkty pro výstavbu a rekonstrukce škol a školských zařízení

Jan Paulus
Produktový manažer hospodaření s dešťovou vodou
+420 606 643 451
jpaulus@aliaxis.com