close
Provoz společnosti na konci roku 2023 a začátku 2024
Od 22.12.2023 do 7. 1.2024 bude zcela zavřeno kvůli vánočním svátkům a přechodu na nový ERP systém. Poslední objednávka pro dodání v roce 2023 nám musí být doručena do 19. 12.

Práce s vodou pro její zpětné používání je tak jednou z našich nejdůležitějších činností. V ČR jsme se aktivně podíleli na největším projektu zpracování odpadní vody - ÚČOV Praha na Císařském ostrově. Na tento technologicky vyspělý a komplexní projekt jsme dodávali ucelenou řadu plastových armatur odolných vůči široké škále chemikálii potřebných pro procesy čištění odpadní vody.

V nedávné době jsme se také podíleli na nové čistírně průmyslových odpadních vod v areálu Škoda v Mladé Boleslavi. Náš potrubní materiál a zkušenosti v oboru byly využity v široké míře i zde. Naše stopy a potrubní systémy značky FIP najdete na mnoha čistírnách a úpravnách vod po celé ČR i za hranicemi.

Produkty pro čistírny odpadních vod

Průmyslové rozvody
Průmyslové rozvody
Průmyslové rozvody
Průmyslové rozvody

Kontakt pro průmyslové potrubní systémy

Jan Hnátek
Vedoucí divize průmyslových potrubních systémů
+420 724 050 070
jhnatek@aliaxis.com

Ing. Zuzana Harkabuzíková
Produktový manažer průmyslové potrubní systémy
+420 724 936 202
zharkabuzikova@aliaxis.com