Ochrana osobních údajů

Skupina Aliaxis, včetně společnosti Aliaxis Česká republika s.r.o., v rámci své firemní kultury dbá o důsledné dodržování právních předpisů. Oblastí, které Aliaxis věnuje zvláštní pozornost, je péče o ochranu osobních údajů. Osobním údajům poskytuje s ohledem k okolnostem a v rámci možností zabezpečení na nejlepší možné úrovni.

Na této stránce se dozvíte vše o zpracování osobních údajů, které realizujeme. Zpracováváme-li Vaše osobní údaje, získáte zde podrobné informace o Vašich právech a o způsobu, jak je uplatnit.

Bližší informace o jednotlivých zpracováních, o Vašich právech a tom, jak je uplatnit, naleznete pod odkazy – označeními jednotlivých skupin osob, jejichž osobní údaje zpracováváme, resp. označeními jednotlivých zpracování.

  1. Odběratelé (zákazníci), dodavatelé, případně jejich zástupci
  2. Kamerový systém
  3. Odběratelé newsletteru

Zákazníci a dodavatelé

Zpracování osobních údajů zaměstnanců (příp. dalších osob) pro plnění právních povinností zaměstnavatele (realizaci pracovního závazku) a pro uplatnění a ochranu práv a právních zájmů zaměstnavatele.

Komplexní informace o zpracování, včetně podrobné informace o Vašich právech a o podmínkách pro jejich uplatnění, stejně jako o způsobu, kterým lze práva uplatnit, najdete zde.

Kamerový systém

Z prostor společnosti je pořizován kamerový záznam za účelem ochrany majetku, života a zdraví.

Komplexní informace o zpracování, včetně podrobné informace o Vašich právech a o podmínkách pro jejich uplatnění, stejně jako o způsobu, kterým lze práva uplatnit, najdete zde.

Odběratelé newsletteru

Zpracování osobních údajů za účelem zasílání informací o nabídkách a slevách na základě žádosti (souhlasu).

Komplexní informace o zpracování, včetně podrobné informace o Vašich právech a o podmínkách pro jejich uplatnění, stejně jako o způsobu, kterým lze práva uplatnit, najdete zde.

Práva a jejich uplatnění