Stáhněte si texty pro výběrová řízení

Snažili jsme se Vám maximálně zjednodušit práci při přípravě výběrových řízení a nabídek do nich. Připravili jsme pro Vás kompletní texty k elektrotvarovkám Frialen® a tvarovkám na tupo.

Elektrotvarovky FRIALEN

Bezpečnostní elektrotvarovky FRIALEN® z PE-HD (PE 100) pro spojování vodovodních, plynovodních, kanalizačních či průmyslových trubek tlakových či gravitačních (beztlakých) z PE-HD (PE 100, PE 100 RC, PE 80, PE 63, PE-Xa) a PE-LD pro provozní tlak 16 barů (voda)/10 barů (plyn). Elektrotvarovky mají patentovanou odkrytou topnou spirálu, která zajišťuje optimální přenos tepla mezi trubkou a tvarovkou a tím i stejnoměrné rozehřátí materiálu trubky i tvarovky. Topná spirála se díky tomu nachází přesně uprostřed svařovací elipsy a je tak dosažen nejkvalitnější a nejpevnější možný svar. Svařovací zóna i tzv. „studené zóny" jsou delší, než u jiných elektrotvarovek, což zajistí zvýšenou kvalitu, spolehlivost a také bezpečnost při samotném svařování. Technologie předehřevu od dimenze d 400 mm pro eliminaci mezery mezi trubkou a tvarovkou a vznik optimálního svařovacího tlaku.

Parametrová specifikace

 • Materiál: PE-HD (PE 100) s odkrytou topnou spirálou
 • Použití: pro potrubí z PE-HD (PE 100, PE 100 RC, PE 80, PE 63, PE 50, PE-Xa) a PE-LD,
 • SDR 17,6 - SDR 11
 • Oblasti použití: pitná voda, plyn, průmyslová média, tlaková, podtlaková i gravitační kanalizace, tlakový vzduch, přeprava sypkých látek
 • Výrobní rozměry: d 20 – d 1200 mm
 • Provozní tlak: 16 barů (voda), 10 barů (plyn)
 • Teplotní použití: - 10 °C až + 45 °C
 • Barva: černá

Technická specifikace

 • Patentovaná odkrytá topná spirála zajišťuje optimální přenos tepla mezi trubkou a tvarovkou a tím i stejnoměrné rozehřátí materiálu trubky i tvarovky. Topná spirála se díky tomu nachází přesně uprostřed svařovací elipsy a je tak dosažen nejkvalitnější a nejpevnější možný svar.
 • Technologie předehřevu – souvisí s odkrytou topnou spirálou. Svařovací přístroj nejprve načte čárový kód pro předehřev (žlutý) a topná spirála se zahřeje na teplotu cca 90 °C. Vlivem vysoké tepelné roztažnosti (vlastnost polyetylenu) začne trubka narůstat po svém obvodu a spára mezi trubkou a elektrotvarovkou se postupně eliminuje. Předehřev lze několikrát opakovat. Pomocí předehřevu tak lze odstranit ovalitu či jiné nerovnosti na trubce a zajistit potřebný svařovací tlak pro správné svaření. Velkou výhodou je při sanacích, kde jsou při protahování trubky hodně deformované. Teprve poté se provede samotné svaření.
 • Armovací spirála – jedná se o drát navinutý na vnější straně elektrotvarovky s úkolem zabránit roztahování polyetylenu tvarovky při svařování či při předehřevu. Výše zmíněná tepelná roztažnost se při předehřevu či svařování týká nejen trubky, ale také samotné tvarovky. Pro správné svaření polyetylenu je zapotřebí nejen správná teplota (220 °C), ale také svařovací tlak (4 bary). Armovací spirála omezuje rozpínání těla tvarovky, tvarovka narůstá na svém obvodu pomaleji a tím je dosažen správný svařovací tlak.
 • Široké svařovací zóny, dlouhé studené zóny – FRIATEC dbá hlavně na bezpečnost a kvalitu svařování, proto konstruuje elektrotvarovky s výrazně širší svařovací zónou a studenými zónami, než je minimální limit daný evropskými normami EN 1555-3 a EN 12201-3.
 • Teplotní kompenzace po jednom stupni °C – čas svařování je pokaždé automaticky upravován v závislosti na okolní teplotě. Na základě údajů obsažených v čárovém kódu elektrotvarovky a venkovní teploty měřené svařovacím přístrojem FRIAMAT® se automaticky upravuje dodávka energie a čas svařování. Výsledkem je záruka kvalitního a bezpečného svaru bez nebezpečí výstřiku taveniny a vzniku bublin. Použitím svářeček FRIAMAT® je zaručena teplotní kompenzace.
 • Delší hloubka zasunutí trubky do elektrotvarovek FRIALEN® napomáhá odstranění pnutí ve tvarovce a k eliminaci pnutí ve svařovací zóně. Pro trubky v návinu je k dispozici elektrospojka FRIALONG.
 • Svařování bez nutnosti použití držáků či fixačních zařízení.
 • Elektrotvarovky a tvarovky na tupo vyráběné dle EN 1555-3 a EN 12201-2.
 • Od dimenze d 250 mm indikátor vizuální kontroly svařování.
 • Funkce zpětné sledovatelnosti Traceability - přes čtecí pero/scanner se načte Traceability kód z elektrotvarovky a z trubky a v dokumentaci o svarech pak budou tyto údaje uvedeny a v případě potřeby tak lze u výrobce tvarovky či trubky dohledat veškeré informace o šarži výrobku, o kontrolách prováděných při výrobě výrobku až po použitý granulát na výrobu.
 • Permanentní označení čísla šarže na tvarovkách.
 • Čárový kód pro plně automatický svařovací proces umístěn přímo na tvarovce. Od d 400 mm také žlutý čárový kód pro předehřev.
 • Bezpečnostní izolované svařovací kontakty chrání obsluhu při připojování svářecího přístroje. Průměr kontaktů 4 mm.
 • Potřeba pouze velmi nízkého napětí pro svařování.
 • Tvarovky individuálně balené v ochranných plastových sáčcích.
 • Granulát pro výrobu stabilizován proti UV záření – při venkovních instalacích není potřeba obizolovávat. Pro výrobu tvarovek se používá výhradně nerecyklovaný granulát.
 • Výrobci mají zavedený certifikovaný systém managementu kvality dle ISO 9001:2008.

Kontakty pro elektrotvarovky a tvarovky na tupo

Ing. Jakub Butovič
Produktový manažer pro Čechy
+420 605 533 454
jbutovic@aliaxis.com 

Ing. Jiří Janich
Produktový manažer pro Moravu
+420 602 361 826
jiri.janich@aliaxis.com