Růst populace, průmyslová poptávka a nedostatek vody jsou významnými výzvami, kterým čelí vodohospodářské společnosti při poskytování bezpečných a vysoce kvalitních služeb. Výstavba a údržba zařízení na čištění pitné nebo odpadní vody vyžaduje plánování a řízení komplexní řady procesů. Vytvoření účinné a efektivní soupravy na úpravu vody, která se snadno ovládá a udržuje, vyžaduje pečlivé zvážení specifikace materiálů, produktů a dalších součástí.

Tyto výzvy podporujeme spojením našich odborných znalostí v oblasti řízení a kontroly médií s řadou vysoce kvalitních systémů pro úpravu vody včetně potrubí, tvarovek, armatur a ventilů, doplněných širokou řadou ovládacích systémů a zařízení pro měření průtoku, které splňují širokou škálu potřeby úpravy vody.

Plasty se dnes jeví díky svým technickým vlastnostem a snadnou manipulací jako nejvhodnější materiály pro přepravu médií, často s životností přes 100 let. Díky výrazně nižší hmotnosti a snadnému způsobu spojování lepením či svařováním je práce s nimi snazší a rychlejší. Plasty jsou také tvárné a při instalaci dovolí vyšší toleranci. Odolnost vůči chemikáliím je nejdůležitějším benefitem plastových potrubí. Bez této vlastnosti by některé moderní aplikace založené na agresivních médiích byly komplikovaně realizovatelné. Využívání moderních technologií se nevyhne ani potrubním systémům. V současnosti se většina projektů realizuje s využitím elektricky či pneumaticky pohonovaných armatur a také bezdrátových měření průtoku. Dalším krokem vpřed jsou nové generace membránových ventilů.

 

Produkty pro úpravny vody

Průmyslové rozvody
Průmyslové rozvody
Průmyslové rozvody
Průmyslové rozvody

Kontakt pro průmyslové potrubní systémy

Jan Hnátek
Vedoucí divize průmyslových potrubních systémů
+420 724 050 070
jhnatek@aliaxis.com

Ing. Zuzana Harkabuzíková
Produktový manažer průmyslové potrubní systémy
+420 724 936 202
zharkabuzikova@aliaxis.com

Gergő Hires
Produktový manažer pro průmyslové potrubní systémy na Slovensku
+421 917 197 353
ghires@aliaxis.com