Česká plynárenská soustava je tvořena plynovody, předávacími stanicemi, kompresními stanicemi, regulačními stanicemi, podzemními zásobníky plynu a dále zařízeními upravujícími a čistícími plyn. 

Společnost Aliaxis je dodavatelem elektrotvarovek FRIALEN a tvarovek na tupo pro spojování plynovodního potrubí a již více než 25 let jsme na českém trhu partnerem společností působící v plynárenství. Na montáž plynovodních potrubí jsou kladeny nejpřísnější požadavky z pohledu bezpečnosti a spolehlivosti. Proto jsou i bezpečnostní elektrotvarovky FRIALEN ideální volbou pro spojování potrubí. Současně svařovací přístroje FRIAMAT umožňují velmi komplexní a současně snadno dostupnou dokumentaci svařování plynovodního potrubí, která je v tomto odvětví nezbytností.

Přeprava vodíku v plynárenské soustavě - H2 ready

Vodík, jako energie vyrobená a skladovaná způsobem šetrným k životnímu prostředí, může výrazně snížit emise CO2 zejména v průmyslu, tepelné energetice a dopravě. Politici a veřejnost se v současné době stále nejvíce zaměřují na elektřinu, pokud jde o snižování emisí CO2. Ale například v Německu má stále na celkových emisích CO2 největší podíl výroba tepelné energie se 49 % (přibližně 1300 TWh), ta je následována mobilitou s 28 % a až poslední je výroba elektřiny s 23 %. Je tedy čas rozšířit naši pozornost a hovořit o vodíku jako o energii budoucnosti.

Elektrotvarovky FRIALEN jsou na přepravu vodíku v plynárenských soustavách 100% připraveny.

Produkty pro plynovodní sítě

Inženýrské sítě
Inženýrské sítě
Inženýrské sítě

Kontakty

Ing. Jakub Butovič
Produktový manažer FRIALEN region Čechy
+420 605 533 454
jbutovic@aliaxis.com 

Ing. Jiří Janich
Produktový manažer FRIALEN region Morava
+420 602 361 826
jiri.janich@aliaxis.com