close
Provoz společnosti na konci roku 2023 a začátku 2024
Od 22.12.2023 do 7. 1.2024 bude zcela zavřeno kvůli vánočním svátkům a přechodu na nový ERP systém. Poslední objednávka pro dodání v roce 2023 nám musí být doručena do 19. 12.

Maximalizace produktivity při zachování vysokých standardů bezpečnosti je zásadní ve všech průmyslových procesech, ať už ve farmaceutických, potravinářských a nápojových, petrochemických, materiálových nebo jiných formách výroby. Doprava a řízení médií hraje zásadní roli ve všech průmyslových procesech. Díky účinné kontrole procesní vody, stlačeného vzduchu, chemikálií a dalších korozivních kapalin, fungují operace efektivně.

Každý průmyslový proces je jedinečný, takže je důležité, aby byl každý systém dopravy a řízení médií pečlivě specifikován a správně nainstalován, aby bylo možné poskytnout spolehlivé řešení s nízkými nároky na údržbu, které optimalizuje výkon procesu. Aliaxis má odborné znalosti a zkušenosti v celé řadě aplikací a může poskytnout poradenství a zakázková řešení pro úpravu vody, manipulaci s chemikáliemi, povrchovou úpravu, mytí, stlačený vzduch a širokou škálu dalších průmyslových procesů.

Díky výrazně nižší hmotnosti a snadnému způsobu spojování lepením či svařováním je práce s plastovými materiály snazší a rychlejší. Plasty jsou také tvárné a při instalaci dovolí vyšší toleranci. Odolnost vůči chemikáliím je nejdůležitějším benefitem plastových potrubí. Bez této vlastnosti by některé moderní aplikace založené na agresivních médiích byly komplikovaně realizovatelné.

Využívání moderních technologií se nevyhne ani potrubním systémům. V současnosti se většina projektů realizuje s využitím elektricky či pneumaticky pohonovaných armatur a také bezdrátových měření průtoku. Dalším krokem vpřed jsou nové generace membránových ventilů. 

 

Produkty pro chemický průmysl

Průmyslové rozvody
Průmyslové rozvody
Průmyslové rozvody
Průmyslové rozvody
Průmyslové rozvody
Průmyslové rozvody
Průmyslové rozvody

Kontakt pro průmyslové potrubní systémy

Jan Hnátek
Vedoucí divize průmyslových potrubních systémů
+420 724 050 070
jhnatek@aliaxis.com

Ing. Zuzana Harkabuzíková
Produktový manažer průmyslové potrubní systémy
+420 724 936 202
zharkabuzikova@aliaxis.com