Materiál PVC-C

PVC-C (chlorovaný polyvinylchlorid) je termoplast patřící do skupiny vinylchloridů. Vzniká působením chlóru na základní hmotu PVC. Dotovaný chlór se váže na atomy uhlíku a vzniká přechlorované PVC obsahující 65 - 67 % chlóru, což je o 7 % více než PVC-U. PVC-C je neobyčejně hodnotný, konstrukčně tuhý a pevný plastový materiál používaný v průmyslových aplikacích k transportu médií o maximální provozní teplotě do 100°C. Stejně jako další systémy z PVC i PVC–C se vyznačuje snadnou manipulací a jednoduchým a rychlým spojováním.

Použití pryskyřic CORZAN, které se získávají z procesu chlorování homopolymeru PVC, dává záruku vysoké chemické odolnosti zejména proti působení anorganických kyselin, zásad a alkalických roztoků. CORZAN pryskyřice je také optimální pro přenos ošetřené a neošetřené pitné vody a demineralizované vody a vody pro lázeňské a léčebné použití. Další výhodou je vysoká hodnota obvodové pevnosti, která zajišťuje prodlouženou životnost zařízení bez významných mechanických či fyzikálních poškození. PVC-C se vyznačuje optimální teplotní stálostí a významným faktorem pro jeho použití je i jeho nehořlavost. Díky své dlouhé životnosti v agresivních a korozívních prostředích získává PVC-C stále více na významu.

Základní charakteristika

 • kompletní řada trubek, tvarovek, ručních a  pohonovaných armatur 
 • trubky a tvarovky v dimenzích od d 16 do d1 60 v tlakové třídě PN 16
 • trubky a tvarovky v dimenzích od d 110 do d 225 v tlakové třídě PN 10
 • armatury v dimenzích od d 16 do d 315 v tlakové třídě od PN6 do PN 16
 • provozní tlak (až 10-16 bar při 20 ° C)
 • teplotní rozsah: od 0°C do +100°C
 • spojování lepením nebo mechanickými spojkami
 • vysoká chemická odolnost - odolává většině anorganických zásad, kyselin, solným roztokům a parafinickým uhlovodíkům. 
 • elektrochemická stálost zaručuje stabilní podmínky a vysokou spolehlivost při použití pro dodávku teplé užitkové vody ve všech typech topných systémů
 • nízký koeficient tepelné vodivosti l = 0,16 W / m ° C.  To prakticky vylučuje kondenzaci a nabízí vynikající tepelné zadržení, snižuje tepelné ztráty přes stěny potrubí
 • nízká propustnost pro kyslík a snížení nasákavosti
 • vysoká odolnost proti stárnutí díky chemických a fyzikálních vlastnostech z PVC-C pryskyřice
 • všechny komponenty jsou vhodné pro transport pitné vody a transport médií v potravinářském a nápojářském průmyslu
 • vynikající mechanické vlastnosti a dobrá houževnatost
 • vysoká hodnota obvodové pevnosti - dlouhá životnost
 • snadné a rychlé spojování

Kde se PVC-C používá?

 • čistírny vod a úpravny vody
 • lékařství a lázeňství
 • rozvody teplé a studené vody
 • potravinářský a nápojářský průmysl
 • bazénové technologie

Pro jaká média?

 • pitná voda
 • odpadní voda
 • nápoje a potravinářská média
 • solné roztoky
 • anorganické kyseliny a zásady

Technická podpora

V sekci naší technické podpory najdete katalogy ke stažení, certifikáty, bezpečnostní listy, CAD detaily, BIM objekty, videa a také tabulky a kalkulátory.

Kontakt pro průmyslové potrubní systémy

Jan Hnátek
Vedoucí divize průmyslových potrubních systémů
+420 724 050 070
jhnatek@aliaxis.com

Ing. Zuzana Harkabuzíková
Produktový manažer průmyslové potrubní systémy
+420 724 936 202
zharkabuzikova@aliaxis.com