Požadavky kladené na moderní administrativní budovy s halovými kancelářemi, potřebnými sdělovacími rozvody a možnostmi komfortní úpravy vnitřního mikroklimatu s pohledu akustiky jsou v dnešní době také velmi vysoké. To je důvodem, proč pro tyto objekty již více než 15 let dodáváme odhlučněné odpadní systémy. 

Současně stále častěji, díky charakteru a rozložení staveb a také díky častému multifunkčnímu využití budov, využívají podtlakové odvodnění střech. To v protikladu ke konvenčnímu systému nabízí nejen ekonomické, ale i stavebně technické přednosti. Gravitační odvodnění střech je přesto nejběžnější způsob odvodu dešťových vod s ohledem na architektonické řešení budovy či například při malé odvodňované ploše střechy.

I těchto objektů se také týká hospodaření s dešťovými vodami podle platné legislativy a mnohdy je to ekologické řešení udržitelnosti například zelených střech, zelených fasád, zeleně ve vnitroblocích apod. Vsakovací, retenční a akumulační zařízení mohou být umístěna pod pochozí plochy, ale také například pod parkoviště či jiné pojízdné plochy.

Referenční projekty

Stavebniny DEK Hodonín
Podtlakové odvodnění střech
July 15, 2020
Enterprise Office Praha
Odpadní systémy
July 23, 2015

Ing. Tomáš Záboj
Produktový a obchodní manažer pro vnitřní instalace
+420 605 297 663
tzaboj@aliaxis.com

Jan Paulus
Produktový manažer hospodaření s dešťovou vodou
+420 606 643 451
jpaulus@aliaxis.com