Poptávka po bydlení v České republice stále výrazně převyšuje nabídku. V současnosti dochází opět k většímu rozvoji bytové výstavby a také k rekonstrukcím starých panelových či zděných domů. Požadavky na bytovou výstavbu souvisí s požadavky na komfort bydlení a také stále více reflektují potřebu zahrnout ekologické materiály či podporovat ekologické chování. S kvalitou bydlení velmi úzce souvisí požadavky na akustický komfort a snaha tlumit hluk. V naší nabídce tak najdete odhlučněné odpadní systémy, které mají za cíl tlumit hluk z odpadního potrubí, který může být zvláště ve výškových budovách velmi výrazný "rušitel" klidného bydlení. 

Současně v našem portfoliu najdete i produkty pro hospodaření s dešťovou vodou. U novostaveb legislativa výrazně podporuje hospodaření s dešťovou vodou na vlastním pozemku. Je možné ji vsakovat, ale i u bytových budov dochází stále častěji k jejímu využívání na zálivku zeleně okolo domu nebo i na splachování toalet. řešit se to dá propojením menších nádrží, nádržemi velkých dimenzí či využitím retenčních galerií.

Chcete zvýšit akustický standard Vašeho domu?

Nahraďte běžné odpadní potrubí odhlučněným systémem.

Výměna běžného odpadního potrubí za odhlučněné v rámci rekonstrukce panelových a zděných bytových domů probíhá standardně a většinou je využit stávající prostor a trasy potrubí. Největší smysl má výměna stoupaček po celé délce, protože právě zde vzniká největší hluk způsobený vysokou rychlostí spalšků. Montáž se provádí pomocí hrdlových spojek s kotvením potrubí také akustickými objímkami, aby se v maximální možné míře snížil přenos hluku vibracemi do stavební konstrukce a omezil se tak vliv akustického mostu. 

Co můžeme nabídnout SVJ a investorům?

  • Poradenství ve fázi projektování
  • Zařazení produktů v databázi ÚRS a RTS pro tvorbu rozpočtů
  • Rychlé zpracování cenové nabídky a pružná reakce
  • na případné změny
  • Spolehlivé a včasné dodávky materiálu
  • Technická pomoc při montáži a kontrola instalace
  • Montážní návody, certifikáty a prohlášení o shodě ke stažení 

Technická podpora

Díky dosavadním zkušenostem zajišťujeme poradenství ve fázi přípravy jak pro projektanty, tak také pro investory a montážní společnosti a během realizace jsem schopni poskytnou technickou pomoc.

Součástí podpory jsou projekční podklady, CAD detaily, BIM objekty, online kalkulátory, dokumentace a návody ke stažení a také poradenství a technická pomoc přímo na staveništi při výstavbě.

Ing. Tomáš Záboj
Produktový a obchodní manažer pro vnitřní instalace
+420 605 297 663
tzaboj@aliaxis.com