Tradičním typem kanalizace je kanalizace gravitační, která využívá gravitační tíhy splašků v potrubí, které tedy musí být vyspádováno. Tlaková kanalizace je řešení kanalizace často používané v menších obcích, v okrajových lokalitách měst a u nových developerských projektů. Kanalizace je založená na přetlaku uvnitř dopravní sítě a není závislá na spádu potrubí. Je ji také možné uložit do zámrzné hloubky , takže není potřeba tak hluboký výkop, jako v případě kanalizace gravitační. Pro tlakovou kanalizaci se využívá také polyethylenové potrubí spojované elektrotvarovkami či na tupo.

V naší nabídce najdete jak produkty pro klasickou gravitační kanalizaci jako jsou kanalizační šachty či zpětné klapky, tak také pro tlakovou kanalizaci. Specializujeme se na spojování PE potrubí a podílíme se i na projektech výstavby tlakových kanalizací po celé ČR.

Produkty pro kanalizace

Inženýrské sítě
Inženýrské sítě
Inženýrské sítě
Inženýrské sítě
Inženýrské sítě
Inženýrské sítě

Kontakty

Ing. Jakub Butovič
Produktový manažer FRIALEN region Čechy
+420 605 533 454
jbutovic@aliaxis.com 

Ing. Jiří Janich
Produktový manažer FRIALEN region Morava
+420 602 361 826
jiri.janich@aliaxis.com