Základní charakteristika

Revizní šachty jsou součástí kanalizační sítě a jsou určeny především pro revizi domovních kanalizačních přípojek. Šachta je složena ze tří částí, šachtového dna, šachtové roury a šachtového poklopu. Jednotlivé typy těchto prvků lze podle potřeby mezi sebou kombinovat, což umožňuje jejich široké použití při stavbě dešťových a splaškových kanalizačních systémů.

Materiál:

 • Šachtové dno - polypropylén
 • Prodloužení šachty - PVC
 • Poklop - polypropylén, litina

Rozměry:

 • DN 400 (teleskop DN 300)
 • Pro potrubí DN 150 - DN 200

Prvky sestavy

Poklop

Poklopy do zatížení A15 se osazují přímo na šachtovou rouru. Poklopy pro větší zatížení B125 a D400 jsou teleskopické a osazují se do betonového lože nebo za použití betonového prstence. Propojení teleskopu s šachtovým prodloužením se provádí pomocí pružné gumové manžety. Veškerá zatížení se tak přenáší do okolního, dobře zhutněného terénu.

Šachtová roura

Šachtová roura je KG kanalizační trubka v hladkém provedení bez hrdla.

Šachtové dno

Šachtové dno lze zvolit průchozí nebo se třemi vstupy.

Výhody

 • Nízká hmotnost
 • Vysoká odolnost
 • Snadné spojování a zkracování
 • Nízké pořizovací náklady
 • Dlouhá životnost
 • Kompatibilita s plastovými troubami
 • Bez potřeby údržby

Ing. Tomáš Záboj
Produktový a obchodní manažer pro vnitřní instalace
+420 605 297 663
tzaboj@aliaxis.com