Zemědělství, které spotřebovává 70 % zásob sladké vody, již nyní dominuje celosvětové spotřebě vody, a vzhledem k tomu, že se počet obyvatel do roku 2050 zvýší na 9 miliard, bude vyžadovat, aby se zemědělská produkce zvýšila až o 50 %. Aby bylo možné těmto výzvám čelit, způsob využití vody v zemědělství se bude muset vyvíjet se zaměřením na maximalizaci účinnosti a snížení plýtvání. Ať už jde o plodiny, hospodářská zvířata, mlékárny, rybolov nebo následné zpracování, správné využívání vody je naprosto zásadní pro maximalizaci výnosů při zachování a ochraně vzácných zdrojů.

Dobře navržené rozvodné, zavlažovací, mycí a odvodňovací systémy jsou klíčovými součástmi při vytváření udržitelných řešení ve všech typech zemědělství, které zajišťují, že se voda dostane tam, kde je nejvíce potřeba, a zároveň minimalizují ztráty způsobené úniky a plýtváním. Využíváme naše globální odborné znalosti z řešení zemědělských problémů po celém světě, abychom vytvořili správné řešení pro každou aplikaci. Náš tým technických specialistů kombinuje odborné znalosti v oblasti řízení toku s širokou škálou produktových řešení, aby pomohl zákazníkům v celém zemědělském sektoru čelit výzvám dneška a vytvořit udržitelné systémy.

Produkty pro zavlažování

Průmyslové rozvody
Průmyslové rozvody
Průmyslové rozvody

Kontakt pro průmyslové potrubní systémy

Jan Hnátek
Vedoucí divize průmyslových potrubních systémů
+420 724 050 070
jhnatek@aliaxis.com

Ing. Zuzana Harkabuzíková
Produktový manažer průmyslové potrubní systémy
+420 724 936 202
zharkabuzikova@aliaxis.com