Naším nejdůležitějším produktem pro haly určené pro skladování, logistiku, ale také například výrobní haly je podtlakové odvodnění střech Akasison. V protikladu ke konvenčnímu systému nabízí tento způsob odvodnění ekonomické i stavebně technické přednosti. Mezi nimi například menší dimenze trubek díky plnému naplnění, svobodu projekce při utváření staveb, vodorovnou montáž trubek díky způsobu odvodu dešťové vody, úsporu velké části kanalizace a s tím spojených zemních prací díky menšímu množství svodů ze stoupaček a také optimální samočištění systému díky velké rychlosti průtoku vody. Při drobném dešti je princip fungování podtlakového systému odvodnění střech stejný jako u konvenčního odvodnění. Při větší intenzitě deště se potrubí s malým průměrem rychle naplní dešťovou vodou. Speciální konstrukce střešního vtoku zabraňuje přístupu vzduchu. Tím vzniká síť potrubí s plným naplněním. Voda z potrubí padá do svodu a tím produkuje podtlak.

I pro tyto objekty také platí současná legislativa, která počítá s hospodařením s dešťovou vodou na vlastním pozemku. Tu je možné vsakovat, zadržovat a regulovaně odpouštět nebo využívat. Pro vsakování či retenci dešťové vody u těchto objektů jsou nejčastěji používané vsakovací a retenční galerie vyskládané ze vsakovacích bloků, případně tunelů. Pro zadržování a zpětné využítí dešťovvé vody mohou být instalovány velkokapacitní akumulační podzemní nádrže nebo se vytváří opět galerie z vsakovacích modulů obalených hydroizolací. Zde pak dochází k čerpání vody přes integrované šachty. Nádrže i vsakovací prvky mohou být umístěny pod pochozí plochy, ale také pod pojezdové plochy, parkoviště apod.

Produkty pro skladování, logistiku a průmyslové objekty

Referenční projekty

Faurecia Czech republic, Pardubice
Podtlakové odvodnění střech
March 30, 2020
Lego Kladno
Odpadní systémy
October 22, 2014
Lisovna plastů, Velké Meziříčí
Dešťová voda
March 03, 2017
Královský pivovar Krušovice
Podtlakové odvodnění střech
April 02, 2020

Ing. Tomáš Záboj
Produktový a obchodní manažer pro vnitřní instalace
+420 605 297 663
tzaboj@aliaxis.com

Jan Paulus
Produktový manažer hospodaření s dešťovou vodou
+420 606 643 451
jpaulus@aliaxis.com