Pro rozvody vody a také odpadní systémy ve zdravotnických zařízeních je nejzásadnější jejich bezpečnost a spolehlivost. 

Bezpečnost rozvodů vodovodní sítě závisí na dobrém návrhu, chytrém výběru materiálů a důkladné údržbě systémů. Odborníci doporučují tři základní opatření k aktivnímu omezení množení bakterií ve vodovodním potrubí: V systému nesmí stát voda a musí být zajištěna řádná cirkulace. Zamezte tvorbě vodního kamene a koroze vhodným návrhem a údržbou, jež odpovídají kvalitě vody a specifikacím systému. Udržujte vysokou teplotu vody v potrubí nebo zajistěte, aby bylo možné teplotu vody přesně zvýšit. Kromě uvedených opatření lze přistoupit k tzv. chlorovým šokům, průběžnému chlorování či krátkodobému zvýšení teploty (70 °C na dobu 30 minut). Se systémem HTA na bázi chlorovaného PVC máme již mnoholeté zkušenosti ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Ty dělají spolehlivého pomocníka v boji proti vodnímu kameni a korozi, které podporují tvorbu bakterií a snižují účinnost preventivní a kurativní úpravy vody.

Současně je i zde kladen důraz na určitý komfort, a to především v zařízeních následné péče. Odhlučněné odpadní systémy jsou již dnes pro tato zařízení standardem. Svařovaný odpadní systém z PE je zase díky své vysoké chemické a teplotní odolnosti ideální pro vedení odpadní vody v nemocnicích, laboratořích a průmyslových provozech.

Referenční projekty

Dětská fakultní nemocnice Motol
Odpadní systémy
November 11, 2013
Nemocnice Nový Jičín
Odpadní systémy
August 21, 2014

Technická podpora

Díky dosavadním zkušenostem zajišťujeme poradenství ve fázi přípravy jak pro projektanty, tak také pro investory a montážní společnosti a během realizace jsem schopni poskytnou technickou pomoc.

Součástí podpory jsou projekční podklady, CAD detaily, BIM objekty, online kalkulátory, dokumentace a návody ke stažení a také poradenství a technická pomoc přímo na staveništi při výstavbě.

Ing. Tomáš Záboj
Produktový a obchodní manažer pro vnitřní instalace
+420 605 297 663
tzaboj@aliaxis.com