Pro rozvody vody a také odpadní systémy ve zdravotnických zařízeních je nejzásadnější jejich bezpečnost a spolehlivost. 

Bezpečnost rozvodů vodovodní sítě závisí na dobrém návrhu, chytrém výběru materiálů a důkladné údržbě systémů. Odborníci doporučují tři základní opatření k aktivnímu omezení množení bakterií ve vodovodním potrubí: V systému nesmí stát voda a musí být zajištěna řádná cirkulace. Zamezte tvorbě vodního kamene a koroze vhodným návrhem a údržbou, jež odpovídají kvalitě vody a specifikacím systému. Udržujte vysokou teplotu vody v potrubí nebo zajistěte, aby bylo možné teplotu vody přesně zvýšit. Kromě uvedených opatření lze přistoupit k tzv. chlorovým šokům, průběžnému chlorování či krátkodobému zvýšení teploty (70 °C na dobu 30 minut). Se systémem HTA na bázi chlorovaného PVC máme již mnoholeté zkušenosti ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Ty dělají spolehlivého pomocníka v boji proti vodnímu kameni a korozi, které podporují tvorbu bakterií a snižují účinnost preventivní a kurativní úpravy vody.

Současně je i zde kladen důraz na určitý komfort, a to především v zařízeních následné péče. Odhlučněné odpadní systémy jsou již dnes pro tato zařízení standardem. Svařovaný odpadní systém z PE je zase díky své vysoké chemické a teplotní odolnosti ideální pro vedení odpadní vody v nemocnicích, laboratořích a průmyslových provozech.

Technická podpora

Díky dosavadním zkušenostem zajišťujeme poradenství ve fázi přípravy jak pro projektanty, tak také pro investory a montážní společnosti a během realizace jsem schopni poskytnou technickou pomoc.

Součástí podpory jsou projekční podklady, CAD detaily, BIM objekty, online kalkulátory, dokumentace a návody ke stažení a také poradenství a technická pomoc přímo na staveništi při výstavbě.

Ing. Tomáš Záboj
Produktový a obchodní manažer pro vnitřní instalace
+420 605 297 663
tzaboj@aliaxis.com