Sorry, your browser does not support inline SVG.

Ve fakultní nemocnici v Plzni na Borech dochází k průběžné rekonstrukci rozvodů studené pitné a teplé užitkové vody, kdy se staré rozvody z materiálů PP-R, nerezu a mědi mění za systém z materiálu PVC-C. 
I sem jsme dodali náš systém HTA z materiálu PVC-C, který odolává chemickému ozdravování systému. Rekonstrukce bude pokračovat i v roce 2024.

2023

Datum realizace

Sorry, your browser does not support inline SVG.