Základní charakteristika

HTA (dříve pod obchodním názvem SYSTEM'O představuje kompletní systém pro domovní rozvody teplé a studené vody se všemi výhodami využívaný všude tam, kde je potřeba zajistit maximální bezpečnost vodovodní sítě. Mnoholeté zkušenosti s aplikacemi v zdravotnických a sociálních zařízeních z tohoto systému dělají spolehlivého pomocníka v boji proti vodnímu kameni a korozi, které podporují tvorbu bakterií a snižují účinnost preventivní a kurativní úpravy vody.

 • Biofilm jsou kolonie bakterií přichycené k vnitřnímu povrchu vodovodního potrubí. Hranice mezi vodou a materiálem potrubí je ideálním místem pro zachycení a množení buněk bakterií, organických látek a bakterií.
 • Výzkumné laboratoře v Evropě (např. KIWA v Nizozemsku, CRECEP ve Francii apod.) provádějí celou řadu testů, při nichž zkoumají účinek tvorby biofilmu na různé druhy materiálů.
 • Studie ukazují, že CPVC (z něhož je vyrobeno potrubí HTA) je jedním z materiálů, na nichž se biofilm tvoří a roste v nejnižší míře.
 • Tyto studie rovněž potvrzují, že žádný materiál není schopen zabránit vzniku biofilmu.
 • Tvorbu biofilmu lze účinně omezit vhodným návrhem systému a výběrem materiálů, jež pomáhají omezit korozi a tvorbu vodního kamene.
 • Zvolené materiály musejí být rovněž odolné proti chemikáliím používaným k úpravě vody (průběžné chlorování nebo tzv. chlorové šoky) a přesnému krátkodobému zvýšení teploty vody: HTA®  dokonale vyhovuje těmto požadavkům.

Nejčastější problémy domovních rozvodech vody

 • Zachování kvality vody v rozvodných vodovodních systémech je nejvyšší prioritou. Tento požadavek platí pro všechny veřejné budovy, rezidenční objekty a samozřejmě i zdravotnická zařízení.
 • Kvalitu vody je nutné zajistit v celém rozvodném systému až k odběrnému místu – a to jak v rozvodech studené, tak i teplé vody.
 • Růst bakterií ve vodovodních rozvodech s sebou nese zdravotní rizika, zejména pro nejzranitelnější osoby.
 • Mezi nejznámější bakterie patří Legionella, která žije a množí se ve vodovodním potrubí při teplotách od 25 do 45 °C. Růst těchto bakterií podporuje kal, koroze nebo vodní kámen v potrubí.
 • Bakterie Pseudomonas se množí v domovních rozvodech studené vody a jsou příčinou 10 až 20 % nemocničních infekcí. Zvýšení teploty vody je jediný účinný způsob, jak se této bakterie zbavit.

Návrh a projektování

Bezpečnost rozvodů vodovodní sítě závisí na dobrém návrhu, chytrém výběru materiálů a důkladné údržbě systémů. Odborníci doporučují tři základní opatření k aktivnímu omezení množení bakterií ve vodovodním potrubí:

 1. V systému nesmí stát voda a musí být zajištěna řádná cirkulace.
 2. Zamezte tvorbě vodního kamene a koroze vhodným návrhem a údržbou, jež odpovídají kvalitě vody a specifikacím systému.
 3. Udržujte vysokou teplotu vody v potrubí nebo zajistěte, aby bylo možné teplotu vody přesně zvýšit.

Kromě uvedených opatření lze přistoupit k tzv. chlorovým šokům, průběžnému chlorování či krátkodobému zvýšení teploty (70 °C na dobu 30 minut).

Výhody systému HTA

 • Kompletní systém pro domovní rozvody teplé a studené vody
 • Požární bezpečnost - HTA® má stupeň ohnivzdornosti Bs1d0 (EuroClass), je nehořlavý, bez tvorby kouře a bez žhavého odkapu.
 • Žádná koroze - HTA® není náchylný ke korozi, čímž je zaručena odolnost a nepropustnost instalace.
 • Pomáhá v boji proti bakteriím - snáší chemickou i tepelnou úpravu teplé i studené vody
 • Hladký vnitřní povrch HTA® zaručuje optimální průtok vody  snižuje ztráty třením a zabraňuje tvorbě vodního kamene
 • Umožňuje rychlou instalaci - profesionální řešení umožňující snadnou instalaci i v již obydlených prostorách i díky malé hmotnosti trubek a jednoduchým nástrojům.
 • Bezpečné spoje - snadná vizuální kontrola kvality spoje, speciální nástroje, vysoce odolné spojení.
 • Speciální objímky a příchytky - široká nabídka příchytek a objímek (ø 16 až 160 mm) pro upevňování a kotvení rozvodů HTA®.
 • Nízkohlučné trubky
 • Více než 98 % recyklovatelného materiálu
 • Dlouhá životnost - navržená životnost minimálně 50 let.
 • Certifikace a atesty z celé Evropy:  Osvědčení o zdravotní nezávadnosti (ACS): francouzské osvědčení pro použití s pitnou vodou, ATEC č. 14/03-831: francouzský technický atest, osvědčení ATEC se vztahuje na celý systém: trubky, tvarovky a svářecí polymer, UBATC - Belgie, WRC - Velká Británie, GermanischerLloyd - Německo, RINA - Itálie, AENOR - Španělsko , ITC - Česká republika, Veritas Marine - Francie,
 • Požární klasifikace:Bs1d0 (EuroClass)

Montáž systému HTA

Plně recyklovatelný z kvalitní umělé hmoty vyrobený instalační systém HTA® (dříve pod obchodním názvem SYSTEM'O) se sestává z trubek a tvarovek d16 – d 160 mm, přechodů, přechodových rozebíratelných šroubení, nástěnek, přírub a komponentního lepidla.

Spojování lepením pomocí lepidla HTA FUSION (dříve pod názvem RERFIX) zaručuje vysokou bezpečnost spoje a eliminuje mrtvé zóny pro možný vznik bakterií. Složení materiálu i teplotní odolnost systému umožňují dle potřeby provádět ozdravení systému proti bakteriím, jak chemickou, tak termickou dezinfekcí. Lepené spoje je možné provádět do teploty 0°C bez omezení, lepidlo však nesmí zmrznout. Obecně platí, že plně lze zatížit instalovaný systém za 24 hod po provedení posledního lepeného spoje v systému.

Technická podpora

V rámci technické podpory pro Vás připravujeme podklady pro projektování a montáž. Najdete v ní CAD a BIM objekty, návody, videa, certifikáty a prohlášení, školení a webináře a další služby.

Technický katalog systému HTA
17.3 MB, PDF get_app
Produktová brožura HTA
381.2 KB, PDF get_app

Kontakty pro rozvody vody HTA

Ing. Tomáš Záboj
Produktový a obchodní manažer pro vnitřní instalace
+420 605 297 663
tzaboj@aliaxis.com