Spojování lepením

Spojování lepením pomocí lepidla HTA FUSION (dříve pod názvem RERFIX) zaručuje vysokou bezpečnost spoje a eliminuje mrtvé zóny pro možný vznik bakterií. Složení materiálu i teplotní odolnost systému umožňují dle potřeby provádět ozdravení systému proti bakteriím, jak chemickou, tak termickou dezinfekcí. Lepené spoje je možné provádět do teploty 0°C bez omezení, lepidlo však nesmí zmrznout. Obecně platí, že plně lze zatížit instalovaný systém za 24 hod po provedení posledního lepeného spoje v systému.

Uvedení do provozu při tlaku do 6bar v závislosti na teplotě prostředí ukazuje následující tabulka.

Instalační systém HTA® s využitím lepených spojů zaručuje 100% průchodnost systému, snižuje tlakové ztráty, nekoroduje a díky mimořádně hladké stěně na vnitřním povrchu trubek nedochází k usazování vodního kamene. Hydraulické vlastnosti systému umožňují vyšší rychlost dopravovaného média a tím je možné použití menších dimenzí trubek oproti kovovým systémům. S ohledem na vyloučení korozi a zarůstání potrubí se hydraulické poměry po dobu životnosti téměř nemění.

Materiál PVC-C vykazuje nejmenší potenciál vzniku biopovlaku a usazenin a tím výrazně usnadňuje boj proti bakteriím a ztěžuje jejich rozvoj. Z pohledu protipožární odolnosti patří rozvody Girpi SYSTÉM´O do třídy Bs1d0 (Eurotřída), což je nejlepší možná třída v reakci na oheň u plastového materiálu.

Montáž rozvodů s využitím široké škály fixačních objímek MONOCLIP a jednoduchého nářadí je snadná a rychlá. Při montáži systému je však třeba respektovat a umožnit dilataci instalovaného rozvodu. Koeficient teplotní roztažnosti materiálu PVC-C je 0,065 mm/m x °C. Proto je nezbytné při navrhování a provádění systému HTA® vzít tuto skutečnost na vědomí a vhodným umístěním dilatačních smyček, pevného a kluzného uchycení potrubí dilataci řešit.

Při projektování a montáži je nezbytné řídit se pokyny uvedenými v technické dokumentaci pro rozvody teplé a studené pitné vody HTA®. Materiál PVC-C je vhodný pro provádění nových staveb, rekonstrukce i pro provádění havarijních oprav. Uplatní se zejména v bytové výstavbě, nemocnicích, lázeňských domech, technicko-provozních budovách i objektech občanské vybavenosti. Záruční podmínky se vztahují na všechny položky systému HTA®. Výrobce ručí v plném rozsahu při vadách trubek, tvarovek a přechodových dílů po dobu 5 let. Záruka se nevztahuje zejména na škody způsobené chybami při projektování a chybami při neodborné montáži. Veškeré technické normy a technologická pravidla montáže musí být dodrženy.

Technická podpora

V rámci technické podpory pro Vás připravujeme podklady pro projektování a montáž. Najdete v ní CAD a BIM objekty, návody, videa, certifikáty a prohlášení, školení a webináře a další služby.

Kontakty pro rozvody vody HTA

Ing. Tomáš Záboj
Produktový a obchodní manažer pro vnitřní instalace
+420 605 297 663
tzaboj@aliaxis.com