Základní charakteristika

Zpětné klapky OTTIMA z materiálu PVC-U jsou určené k instalaci v potrubí dešťové a splaškové kanalizace a umožňují plynulý tok do veřejné kanalizační sítě bez nebezpečí možnosti vzniku zpětného vzdutí. Podle norem ČSN  75 6760 a ČSN EN 13564-1 je povoleno pro splaškovou odpadní vodu (černou vodu) použít pouze zpětné armatury typu 2 a 3 určené do ležatého potrubí se dvěma automatickými uzávěry a jedním nouzovým uzávěrem. To splňuje dvouklapkové provedení zpětné klapky OTTIMA 2.

Vhodné použití

 • V případě instalace pod úrovní hladiny spodní vody
 • V blízkosti řek, jezer, či moře
 • V případě napojení dešťové kanalizace do splaškové kanalizace (nebezpečí v případě silného deště)
 • V případě již přetížené kanalizační sítě
 • V případě rozšiřování kanalizační sítě (s možným vznikem budoucího přetížení)
 • Pokud veřejná kanalizační síť užívá přečerpávací stanice

Princip fungování zpětné klapky OTTIMA

Obvyklá provozní situace

Efektivní ochrana proti zatopení

Výhody

 • Kompaktní rozměry
 • Malý počet součástí
 • Žádné šrouby
 • Zamezení korozi a oxidaci
 • Rychlé otevření
 • Nízký odskok toku
 • Úzké tělo klapky
 • Nerezová klapka proti krysám
 • Inspekční poklop

Ing. Tomáš Záboj
Produktový a obchodní manažer pro vnitřní instalace
+420 605 297 663
tzaboj@aliaxis.com