Tvarovky na tupo se využívají v plynárenství, vodárenství a průmyslu. Jsou určené pro spojování potrubí z PE 100, PE 80 v dimenzích od d 20 do d 1000 mm v tlakové třídě SDR 11 a SDR 17.

Kromě standardních tvarovek v dlouhém i krátkém provedení jako jsou kolena různých úhlů, T-kusů, redukovaných T-kusů, záslepek, lemových nákružků, přírub a redukcí nabízíme také ohýbané oblouky. Oblouky jsou standardně vyráběné v úhlech 90°, 60°, 45°, 30°, 22° a 11°. Tyto oblouky je ale možné vyrobit také v nestandardním úhlu ohybu dle Vašich požadavků (např. 37°, 52° atd.). Součástí naší nabídky jsou i cenově příznivé segmentově svařované oblouky opět v nejrůznějších úhlech dle vaší potřeby.

Šíři nabízeného sortimentu na tupo dokazují také tvarovky jako T-kus v úhlu 45°, šroubení či závitové přechodové tvarovky. Standardní součástí kompletního ceníku PE tvarovek na tupo jsou také mechanicky obráběné tvarovky velkých dimenzí do d 800 mm. Výhodou těchto frézovaných tvarovek je garance požadovaného provozního tlaku bez nutnosti redukce tlakového koeficientu jako  u segmentově svařovaných tvarovek. 

Vstřikovaná kolena

Jako jediní dodáváme na trh vstřikovaná kolena 90°a 45° v dimenzích d 355 až d 500 mm v dlouhém provedení SDR 11 i SDR 17. Jednou z hlavních výhod použití těchto kolen oproti obloukům je velká úspora výkopových prací. Vstřikovaná kolena mají oblou vnitřní hranu pro vyšší rychlost proudění média. Současně jsou bez vnitřního pnutí, takže je zaručena tvarová stálost, přesný úhel a žádná ovalita. Kolena také umožňují spořit místo při skladování přepravě. Oproti snížené tlakové odolnosti u segmentově svařovaných oblouků u vstřikovaných kolen je standardní tlaková odolnost zachována. 

Proč tvarovky z polyethylenu?

Polyethylen je termoplast vznikající polymerací ethenu, který i při nízkých teplotách vykazuje vynikající vlastnosti. Je výborným elektroizolačním materiálem a odolává většině chemikálií.

Hospodárnost a finanční stránka jsou také jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících rozhodnutí o použití určitého materiálu. Cena však není jediným aspektem tohoto rozhodnutí. Musíme také zvažovat životnost, flexibilitu, náročnost instalace, manipulaci a náklady na ni. Díky dlouhé životnosti, krátkým instalačním časům a snadné manipulaci a údržbě je právě použití plastového potrubí cestou snižování nákladů.

Přírubové spoje a speciální přírubové spoje

Svařování na tupo

Při svařování metodou horkým tělesem na tupo jsou svařované plochy trubek přitlačeny na ohřívací těleso (fáze vyrovnání) a prohřáty na svařovací teplotu při sníženém tlaku (fáze ohřevu). Poté jsou po vyjmutí horkého tělesa spojeny pod tlakem (fáze spojování). Metodou horkým tělesem na tupo se svařují  polotovary o tloušťce stěny v rozmezí 4,0 mm – 40,0 mm. Tloušťka stěny svařovaných výrobků se nesmí vzájemně lišit o více než 10 %.

Technická podpora

V rámci technické podpory se snažíme maximálně ulehčit práci projektantům a také pracovníkům montážních společností, kteří s našimi materiály pracují. Pro projektanty poskytujeme kompletní knihovnu CAD detailů, tabulku chemických odolností i teplotní roztažnosti potrubí a také poradenství při vlastní přípravě projektu. Naši produktoví manažeři Vám zodpoví technické dotazy a pomohou vybrat  technicky i ekonomicky nejvhodnější řešení. Pro realizační firmy máme připraveny propracované montážní návody i přehledné tabulky, které poradí s obsluhou svařovacích přístrojů. Na našich webových stránkách nebo portálu YouTube jsou ke shlédnutí videa, která velmi názorně demonstrují jak vlastnosti produktů, tak také montážní postupy. Samozřejmostí je také poradenství přímo na stavbě během montáže.

Kontakty pro tvarovky na tupo

Ing. Jakub Butovič
Produktový manažer pro Čechy
+420 605 533 454
jbutovic@aliaxis.com 

Ing. Jiří Janich
Produktový manažer pro Moravu
+420 602 361 826
jiri.janich@aliaxis.com