Tlakové trubky PE 80, 100

Základní informace

 • trubky v dimenzích od d 20 mm do d 800 mm
 • provozní tlaky PN10 a PN 16
 • teplotní rozsah: od -40°C do +100°C, pro použití v tlakových potrubních systémech od -20°C do + 60°C
 • spojování svařováním elektrotvarovkami nebo na tupo

Použití

Pro rozvody hlavních tlakových vodovodních řádů, k dopravě chemikálií, stlačeného vzduchu, jako sací potrubí, k rozvodům chlazení, k sanaci starších rozvodů, bezvýkopové pokládky, kolektory pro tepelná čerpadla, plynovody.

Výhody materiálu PE 80 a PE 100

 • nízká hmotnost a snadná manipulace
 • odolnost proti korozi
 • rázová houževnatost i při nízkých teplotách
 • odolnost proti stárnutí vlivem povětrnostních vlivů a UV záření
 • svařitelnost
 • fyziologická nezávadnost
 • ekonomické výhody vyplývající z materiálu i snadné manipulace a rychlosti montáže

Potrubí z materiálu PE 100 RC

Hlavní rozdíl oproti materiálu PE 100 je ve struktuře a propojení vnitřních molekul, které je podobné síťovanému polyetylenu PE-X. Základní vlastností materiálu PE 100 RC je zvýšená o odolnost proti bodové zátěži resp. proti pomalému šíření trhliny.

Použití

Pro rozvody hlavních tlakových vodovodních a kanalizačních řádů, k sanaci starších rozvodů, pro rozvody chlazení, rozvody chemikálií. Trubky z materiálu PE 100 RC jsou vhodné také pro náročné pokládkové technologie včetně těch bezvýkopových.  Pro zásyp lze použít libovolný hutnitelný výkopový materiál.

Typy RC trubek

1. Potrubí PE 100 RC (typ 1 dle PAS 1075)

Jedná se o jednovrstvé homogenní potrubí vyrobené po celém průřezu z materiálu PE 100 RC černé barvy. Černá barva zajišťuje UV stabilitu při skladování. Tento typ potrubí je určen pro pokládku v zeminách třídy rozpojitelnosti a těžitelnosti R5, R6, F, S, a G podle normy ČSN 73 6133. Pokud je potrubí obsypáno touto zeminou, je možné ho pokládat také do kamenité zeminy. Při poškození síly trubky do max. 10% potrubí stále plní svoji funkci. Materiál PE 100 RC je svařitelný s materiály PE 80 a PE 100.

2. Potrubí RC-TECH z materiálu PE 100 RC (typ 2 dle PAS 1075)

Tento typ potrubí je určen pro pokládku do otevřených výkopů bez pískového obsypu, pro sanační technologie a také speciální pokládku potrubí. Dvě neoddělitelně spojené vrstvy zaručují odolnost proti mechanickému opotřebení. Vnější vrstva o síle 10% tloušťky stěny má odlišnou barvu (modrá, oranžová, hnědá) a slouží ke snadné detekci povrchových defektů a vrypů, které jsou hlubší právě než 10%. Vnitřní vrstva je černá a je také vyrobena z klasického PE 100 RC.

3. Potrubí S-TRIO z materiálu PE 100 RC (typ 2 dle PAS 1075)

Jedná se o trojvrstvé potrubí také určené také pro pokládku do otevřených výkopů bez pískového obsypu, pro sanační technologie a také speciální pokládku potrubí. Třívrstvá struktura umožňuje vynikající mechanické vlastnosti. Odlišná vnější vrstva opět umožňuje snadnou detekci povrchových poškození větších než 10 % tloušťky stěny.

Výhody materiálu PE 100 RC

 • snížené riziko selhání poškozené trubky
 • odolnost bodového zatížení
 • zvýšená odolnost proti bodové korozi za napětí
 • prodloužená životnost
 • zlepšená svařitelnost
 • bezpísková pokládka do výkopu
 • robustní ochrana proti poškození
 • snadné odlišení trubek - barva pruhů nebo vnější vrstvy dle média
Ceník tlakových PE trubek
615.4 KB, PDF get_app
PE trubky - produktový list
2.2 MB, PDF get_app
RC trubky - produktový list
1.4 MB, PDF get_app
Návod k montáži tvarovek na tupo
1.3 MB, PDF get_app

Technická podpora

Poskytujeme technickou podporu v podobě návodů, videí, výpočtů a tabule, ale také provádíme školení a webináře a poskytujeme technickou pomoc přímo na staveništi během montáže.

Kontakty pro trubky

Ing. Jakub Butovič
Produktový manažer pro Čechy
+420 605 533 454
jbutovic@aliaxis.com 

Ing. Jiří Janich
Produktový manažer pro Moravu
+420 602 361 826
jiri.janich@aliaxis.com