Využívání dešťové vody

Zachycení srážkových vod a její následné využití je další možností nakládání s dešťovou vodou a bývá vhodnou alternativou tam, kde není možné dešťové vody vsáknout, ani regulovaně odpouštět do žádného typu kanalizace, či vodního toku. Akumulační nádrž je navržena jako retenční nádrž bez odtoku a slouží pro zachycení přívalových dešťů. Po srážkové události je vždy potřeba retenční kapacitu co nejrychleji (ideálně max. do 3 dnů) vyčerpat. Nejčastěji to bývá „vyplýtváním“ na zálivku zeleně poté, co už je zemina schopna pojmout určité množství vody. Pokud chceme dešťovou vodu využívat dlouhodoběji, například pro splachování toalet, zalévání, mytí, je nutno prostor nádrže zvětšit o objem, který bude v nádrži průběžně k využívání.

Sběr dešťové vody s využitím na zahradě či v domácnosti je často předřazována i před vsakovací/regulační zařízení. V takovém případě bývá její objem navržen na průměrnou potřebu na cca 3 týdny. Dešťovou vodou je možné uspořit až 50% nákladů na pitnou vodu. Dešťová voda je vhodná především na toalety, úklid, praní, údržbu zeleně atd. Podle velikosti a charakteru objektu je možné pro akumulaci dešťové vody využívat různé typy zařízení. Zatímco pro rodinné domy jsou vhodné monolitické plastové nádrže, pro větší objekty lze řešit akumulační nádrž obalením vsakovacích bloků do hydroizolační fólie. Tento typ nádrží je zajímavý jak svojí prostorovou flexibilitou, tak i cenovou dostupností a snadnější montáží oproti např. betonovým nádržím.

Akumulační nádrže

Celý systém pro využívání dešťových vod je tvořen nátokem s filtračními prvky, které zajišťují čištění dešťových vod od mechanických nečistot, vlastní akumulační nádrží, čerpací technikou a bezpečnostním přepadem buď do vsaku, nebo do kanalizace.

Dešťovou vodu můžeme využívat na zálivku zahrady, jako užitkovou vodu na mytí auta, podlah atd. Další možností využití dešťové vody je splachování toalet a praní prádla. Ke shromažďování a uchovávání dešťové vody je ideální použít podzemní nádrže, které zajišťují stabilní teplotu vody bez přístupu světla a tím nedochází ke zkáze vody. Akumulační nádrže jsou instalovány do nezámrzné hloubky, což umožňuje prakticky celoroční využívání dešťové vody. Plastové nádrže mají velkou výhodu z hlediska manipulace a rychlosti montáže. Monolitické samonosné nádrže se nemusí obetonovávat a oproti svařovaným nádržím přináší značnou úsporu na armování, bednění a vlastním betonu. Je to ideální řešení pro celoroční využívání vody. Výrobce na ně  poskytuje 15 let záruku a její životnost je prakticky neomezená.

Jak velkou nádrž zvolit?

Velmi důležité je zvolit správnou velikost nádrže. Ta se odvíjí od plochy odvodňované střechy a vydatnosti srážek v dané lokalitě. Typ nádrže dále závisí na geologických podmínkách a také na účelu využívání dešťové vody. Pro návrh optimální velikosti nádrže můžete využít kalkulátor. Důležité je uvědomit si, na co budu dešťovou vodu využívat a odhadnout přibližnou roční potřebu. V případě využívání na splachování WC a praní prádla, je třeba vědět pro kolik osob. V případě využívání dešťové vody pro zálivku zahrady je třeba znát přibližnou plochu zahrady, kterou budeme zavlažovat.

Montáž monolitických samonosných nádrží je snadná

Další důležitou otázkou je úroveň hladiny podzemní vody.  V případě vyšší hladiny podzemní vody máme v sortimentu nádrž Li-Lo, která je vhodná na tyto podmínky. Vždy je také třeba vyřešit bezpečnostní přepad z nádrže. Pro uložení monolitických samonosných nádrží není třeba žádného bednění, armatur ani betonu. Uložit menší nádrže je možné v několika lidech ručně. Větší nádrže vyžadují instalaci pomocí stavební mechanizace. Je třeba zmínit nutnost sekundárního okruhu na užitkovou vodu. Pro využívání dešťové vody v domě musí být vnitřní rozvod užitkové vody oddělen od okruhu vody pitné. V případě, že dojde voda v dešťové nádrži, je přes čerpadlo zajištěna dodávka pitné vody do okruhu s užitkovou vodou tak, aby bylo vždy čím splachovat. Pomocí instalace domácí vodárny v technické místnosti mají obyvatele domu plně automatický systém, který splňuje všechny platné technické normy a podmínky správců vodovodů a kanalizací. V případě monolitických samonosných nádrží je instalace opravdu jednoduchá. Pro nádrže méně únosné, např. sklolaminátové, svařované nebo vyrobené z polypropylenových desek k obetonování, je instalace složitější. Je vhodné si tedy také spočítat náklady na armování, bednění a betonáž a taky na cenu práce a stavební mechanizace. Instalace méně únosných nádrží je také časově náročnější.

Proč Aliaxis Česká republika?

V České Republice patříme dlouhodobě mezi největší distributory kvalitních samonosných nádrží na sběr dešťové vody. Naše nádrže německé výroby jsou polyetylenové robustní zásobníky, na jejichž instalaci není třeba žádný beton. Stačí pouze podsyp a obsyp pískem, oblázkovým štěrkem nebo jemnou sypkou zeminou bez kamenů. Máme nádrže i pro vysokou hladinu spodní vody nebo skalnaté podloží. K nádržím navrhujeme a dodáváme kompletní příslušenství, navržené dle individuálních potřeb. Dle účelu využití doporučíme nejen velikost nádrže, ale i filtraci dešťové vody, čerpání na zálivku nebo využití v domácnosti (WC, praní prádla), ideální místo instalace atd. Jsme ochotni poskytnout i poradenství přímo na stavbě.

Columbus

Ideální řešení pro celoroční využívání dešťové vody ze střech 100 až 200 m2 v domácnosti (např. WC) i v zahradě. Podzemní samonosné nádrže Columbus jsou monolitické konstrukce, vyrobené v rotačních formách z kvalitního polyetylenu. Masivní žebrová konstrukce bez jakýchkoliv svarů zaručuje dokonalou statickou pevnost a těsnost, nádrže není třeba obetonovávat a s litinovým poklopem jsou pojízdné osobními auty. Na to vše poskytujeme bezkonkurenční záruku 20 let, životnost je prakticky neomezená! Nádrže Columbus jsou dodávány v objemu 3700, 4500 a 6500 l.

Nádrž je dodávána s pochozím PE poklopem a z výroby je opatřena čtyřmi otvory DN 100 s těsněním v těle nádrže. Šachtovou kopuli pro hlubší uložení (vstupní nástavec) s nastavitelnou výškou 220 - 700 mm je možné objednat zvlášť nebo ve zvýhodněné sadě s nádrží a poklopem. Hloubka přívodního potrubí je 590 - 1070 mm.

Cristall

Ideální řešení pro využívání dešťové vody ze střech 50 až 100 m2 v zahradě. Podzemní samonosné nádrže Cristall z PE jsou monolitické konstrukce a zaručují dokonalou statickou pevnost a těsnost, nádrže není třeba obetonovávat. Na to vše poskytujeme bezkonkurenční záruku 20 let, životnost je prakticky neomezená! Nádrže jsou dodávány v objemu 1600 a 2650 l.

Šachtovou kopuli pro hlubší uložení (vstupní nástavec) s nastavitelnou výškou 470 - 950 mm a s plastovým pochozím poklopem je možné objednat zvlášť nebo ve zvýhodněné sadě s nádrží a poklopem. Hloubka přívodního potrubí je 290 - 770 mm. Nádrž je dodávána s pochozím PE poklopem a z výroby opatřena jedním otvorem DN 100 s těsněním v těle nádrže a třemi otvory DN 100 s těsněním v šachtové kopuli.

Li-Lo

Speciálně konstruovaná nádrž plochého tvaru určená k instalaci v problémových lokalitách, např. s vysokou hladinou spodní vody nebo se skalnatým podložím. Masívní konstrukce této samonosné nádrže na dešťovou vodu umožňuje velmi snadnou instalaci bez obetonování.

Méně výkopů - méně práce - méně nákladů !

V případě spodní vody je nutná instalace nádrže Li-Lo tak, aby její vrchní část byla min. 1 m pod povrchem země. Dodáváno ve velikostech 1500 l, 3000 l, 5000 l a 7500 l.

 • Značně šetří objem zemních prací díky svému „hranatému“ tvaru
 • Minimální stavební výška
 • Stabilní proti podzemní vodě
 • Dodávána s pochozím PE poklopem
 • Záruka 20 let, prakticky neomezená životnost
 • Z výroby otvor 4x DN 100 s těsněním v těle nádrže

Columbus XL a XXL 8500 - 122 000 l

 • Podzemní samonosné nádrže
 • Pro využívání dešťové vody v domácnosti i na zahradě
 • Masivní žebrová konstrukce zaručuje dokonalou statickou pevnost a těsnost
 • Není potřeba obetonovávat
 • Nádrže snesou výšku hladiny podzemí vody až do poloviny své výšky
 • Nádrže o objemu 22 000 l a větší jsou nově od 08/2020 opatřeny dvěma vstupními otvory - je možné na ně použít dvě šachtové kopule s poklopy, nebo jeden otvor zaslepit zátkou (obj. č. 371065)
 • Otočná kupole (360°) nádrže pro snadné připojení potrubí
 • Z výroby otvory v kopuli opatřeny těsněním (5x DN 150), další otvory je možno dovrtat až do DN 200 dle návodu
 • Volitelně lze použít druhou kopuli nádrže. Nádrže Columbus XL (8 500 l a 10 000 l) mají výšku krytí zeminou až 2 m, nádrže Columbus XXL mají výšku krytí 1,5 m
 • Záruka 30 let

Li-Lo XL a XXL - 10 000 - 65 000 l

 • Podzemní samonosné nádrže
 • Pro využívání dešťové vody v domácnosti i na zahradě
 • Masivní žebrová konstrukce zaručuje dokonalou statickou pevnost a těsnost
 • Díky nízké výšce (pouze 125 cm) vhodně při vysoké hladině podzemní vody či nedostatku místa z důvodu skalnatého podloží apod
 • Otočná kupole (360°) nádrže pro snadné připojení potrubí
 • Volitelně lze použít druhou kopuli nádrže (až do výšky krytí 1500mm!)
 • V kopuli připojovací otvory s těsněním DN 150
 • Teleskopický poklop s dětskou pojistkou
 • Možný pojezd nákladními vozy do 30 t (při použití litinového poklopu a betonového prstence)
 • V nádrži možnost dovrtání otvorů až DN 300
 • Nádrže jsou opatřeny dvěma vstupními otvory - je možné na ně použít dvě šachtové kopule s poklopy, nebo jeden otvor zaslepit zátkou (obj. č. 371065)
 • Záruka 30 let

Nádrž Mono

 • Podzemní samonosná nádrž z řady 4rain
 • Masivní monolitická konstrukce
 • Není potřeba obetonovávat 
 • Pro zelené plochy bez pojezdu 
 • Pro využívání dešťové vody v domácnosti i na zahradě
 • Záruka 15 let, prakticky neomezená životnost 
 • Dodávána s pochozím PE poklopem a 4 předpřipravenými připojovacími otvory DN 100 včetně těsnění 

Plochá nádrž Flat

 • Podzemní samonosná nádrž plochého typu z řady 4rain
 • Masivní monolitická konstrukce
 • Není potřeba obetonovávat
 • Pro zelené plochy bez pojezdu
 • Určená k instalaci v lokalitách s nemožností hlubšího výkopu
 • Značně šetří objem zemních prací díky svému „hranatému“ tvaru
 •  100% recyklovatelný materiál
 • Záruka 15 let, prakticky neomezená životnost
 • Dodávána s pochozím PE poklopem a otočnou kopulí a otvorem DN 100 včetně těsnění 
 • Otočnou kopuli lze zkracovat dle potřeby (400 – 780 mm)
 • Pomocí speciální spojovací sady lze propojit více nádrží a zvětšit tak konečný objem zadržované dešťové vody 
 • Spojené nádrže se objednávají pod samostatným objednacím číslem a jsou dodávány včetně spojovací sady.

Modularis

Nádrže Modularis jsou díky menším půdorysným rozměrům vhodné pro aplikace s nedostatkem místa. Jsou určeny pod pochozí plochy a nesmí být pojížděny automobily. Základní nádrž má objem 2500 l. Nabízíme i sestavy více nádrží (do 10 000 l) s těsněním a propojovacím potrubím včetně vrtáku. V případě více nádrží má každá nádrž svou kopuli a poklop. V případě zájmu lze kopuli zkrátit a poklop schovat pod trávník.

Základní nádrž 2500 l lze libovolně rozšiřovat pomocí přídavných nádrží 2500 l.

Herkules pro podzemní i nadzemní montáž

 • Víceúčelová nádrž pro nadzemní i podzemní montáž (v kombinaci s příslušným příslušenstvím) 
 • Nádrž je možné instalovat za určitých podmínek do spodní vody
 • Při nadzemní instalaci se Herkules snadno instaluje do zahrady v kombinaci se svodovými sběrači.
 • Díky své velikosti Herkules projde přes standardní dveře (≥ 80 cm) a je proto také ideální pro instalaci do suterénu.
 • Rychlá montáž (provádí se bez šroubů)
 • Dlouhá životnost díky pevné profilované konstrukci (při laboratorních testech prokázána přes 25 let)
 • Bezproblémová doprava díky nízké hmotnosti a kompaktní velikosti
 • Možnost propojení více nádrží za sebou
 • Sada pro nadzemní montáž obsahuje nádrž a spojky - objednací číslo: 320001
 • Sada pro podzemní montáž obsahuje nádrž, spojky a rozpěrnou trubku - objednací číslo: x320001

Filtrace vody

Kvalitní filtrace zaručuje bezproblémové využívání či vsakování dešťové vody bez náročné údržby zařízení, omezuje kolmataci. Nejjednodušší způsob filtrace představuje použití filtračního koše, který je umístěn přímo v nádrži pod nátokem. V případě využívání dešťové vody v domě, případně při umístění nádrže v blízkosti luk, lesa apod, doporučujeme sestavu doplnit o filtrační šachtu.

Čerpací technika

Sady technického vybavení zajišťují nejen čerpání vody z nádrže, ale starají se také o zajištění provozu v případě vyčerpání vody. V naší nabídce jsou ponorná čerpadla a najdete zde i domácí vodárnu. S celou sestavou Vám rádi poradíme.

Sestava pro využívání dešťové vody na zahradě s ponorným čerpadlem

 1. Nádrž na dešťovou vodu 
 2. Filtrační koš do nádrže
 3. Ponorné čerpadlo DROWN
 4. Šachta rozvodu vody
 5. Vsakovací tunel Garantia
 6. Kontrolní závěr DN 200
 7. Šachtová kopule

Sestava pro využívání dešťové vody v domě s ponorným čerpadlem

 1. Nádrž na dešťovou vodu 
 2. Filtrační šachta DN 400
 3. Ponorné čerpadlo Raintronic
 4. Tlaková nádoba 
 5.  Filtr 10‘‘
 6. Řídící jednotka
 7. Elektroventil
 8. Sonda hladiny
 9. Klidný nátok - sada
 10. Vsakovací tunel Garantia
 11. Kontrolní závěr DN 200
 12. Šachtová kopule

Sestava pro využívání dešťové vody v domě s domácí vodárnou

 1. Nádrž na dešťovou vodu 
 2. Filtrační šachta DN 400
 3. Domácí vodárna Essential
 4. Tlaková nádoba 
 5.  Filtr 10‘‘
 6. Plovoucí sání
 7. Klidný nátok - sada
 8. Vsakovací tunel Garantia
 9. Kontrolní závěr DN 200
 10. Šachtová kopule
 11. Plovák

Konfigurátor nádrže a příslušenství

Využijte náš nový konfigurátor nádrže a nechte si navrhnout celou sestavu nádrže a příslušenství.

Velmi důležité je zvolit správnou velikost nádrže. Ta se odvíjí od odvodňované plochy (půdorysná velikost střechy) a ročním srážkovém úhrnu v dané lokalitě. Důležitý je účel využívání dešťové vody (zda ji chcete využívat pouze pro zálivku zahrady, nebo chcete užitkovou vodou nahradit pitnou vodu například pro splachování toalet v domě.) Typ nádrže dále závisí na geologických podmínkách, jiné nádrže máme pro jílovité podloží a vysokou hladinu podzemní vody.

Připravili jsme pro Vás online kalkulátor, který vám po zadání několika základních údajů pomůže orientačně spočítat vhodnou velikost podzemní nádrže na dešťovou vodu, kterou dále můžete využívat na zahradě i v domácnosti.

Pro zjištění úhrnu srážek stačí zadat adresu a konfigurátor úhrn sám dopočítá podle nejnovější hydrometeorologické mapy.  Dále zadáte odvodňovanou plochu či plochy, počet osob v domácnosti a plochu zahrady. Konfigurátor vypočítá ideální velikost nádrže a také navrhne sestavu nádrže a příslušenství. Všechny položky vám přehledně vypíše i s odkazy a také cenou. Výsledek si můžete nechat odeslat na svůj email, kam Vám přijde celý výpis v pdf. Sestavu můžete také odeslat na naše zákaznické centrum a rovnou ji objednat.

Dotace Nová zelená úsporám

Na nádrže na dešťovou vodu je stále možné čerpat dotaci nově v rámci programu nová zelená úsporám. Cílem tohoto programu je motivovat vlastníky a stavebníky obytných domů k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou a snížit tak množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů. Mezi podporované oblasti patří také zachytávání a využívání srážkové vody pro zálivku zahrady a akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady.

Odborný posudek pro žádost o dotaci

Využijte našich služeb a nechte si zpracovat odborný posudek, který je potřeba k žádosti dokládat. Poplatek za vypracování posudku činí 7300,- Kč včetně DPH. Při nákupu sestavy (nádrž s kopulí, filtrace, čerpadlo), bude po předložení faktury za posudek poskytnuta sleva ve výši 5 000,- Kč včetně DPH. Pro orientační návrh lze využít náš online kalkulátor který navrhne ideální velikost nádrže a je schopen zohlednit i některé složitější hydrogeologické podmínky. Nicméně pro konkrétní řešení doporučujeme konzultaci s odborníkem, který Vám zpracuje návrh přímo pro Váš dům a pozemek. To můžete udělat napřímo, nebo také prostřednictvím projektanta, který tuto konzultaci provede a Vám do projektu navrhne již konkrétní řešení. 

Jako podklad pro zpracování posudku slouží tento krátký dotazník.

Doprava nádrží

Doprava nádrží je zdarma

Podmínky dopravy:

 • Nádrže vozíme autem s boční vykládkou nikoliv autem s rukou.
 • Pro složení nádrže je potřeba zajistit dostatečný počet osob nebo techniku (řidiči rádi pomohou, ale složení nádrže je v režii objednatele). Doporučený počet osob, rozměry a hmotnost najdete v tabulce níže.
 • Pro dopravu nádrže si není možné zvolit termín. Nádrže zavážíme v rámci našich pravidelných tras dle kapacity a obsazenosti aut. Objednateli zavoláme minimálně 1 den dopředu a informujeme ho o závozu nádrže.
 • Pro dopravu musí být zajištěna dostatečně velká příjezdová cesta.

Technická podpora

 • Online kalkulátory dimenzování vsakovacích a retenčních zařízení a výpočtu velikosti nádrže a poradenství při projektování
 • Produkty v databázi ÚRS (KROS 4)
 • Knihovna CAD detailů a BIM objekty volně ke stažení
 • Technické katalogy a výkresy
 • Montážní návody a videa
 • Tištené referenční knihy a referenční projekty online
 • Certifikáty a prohlášení o shodě jednoduše online na všechny produkty
 • Posudky v rámci žádostí o dotace např. v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám
 • Technická pomoc přímo při montáži na staveništi
 • Školení, semináře a konference
Prohlášení o shodě pro filtrační šachty
56.3 KB, PDF
Prohlášení o shodě a certifikáty
Prohlášení o shodě pro filtrační šachty
Prohlášení o shodě pro vsakovací a retenční systémy
57.1 KB, PDF
Záruční list pro výrobky hospodaření s dešťovou vodou
68.7 KB, PDF
Nádrže 4rain
722.2 KB, PDF
Instalace nádrže Columbus XL 8500 l společností Aquanix
Plochá akumulační nádrž Flat z řady 4rain
Instalace nádrže Li-Lo 7500 l společností Aquanix

Kontakty pro nádrže

Jan Paulus
Produktový manažer pro hospodaření s dešťovou vodou
+420 606 643451
jpaulus@aliaxis.com