Sorry, your browser does not support inline SVG.

V roce 2020 pokračuje rekonstrukce inženýrských sítí u ulice Hornoměcholupská. Po dokončení rekonstrukce prodejny LIDL pokračuje projekt rekonstrukcí plynovodního řadu d 710 a d 500 v areálu Golf Hostivař. Aby došlo k co nejmenšímu narušení golfového hřiště, byla většina potrubí realizována metodou protahování DynTec. Potrubí je spojované pomocí elektrotvarovek FRIALEN UB s technologií předehřevu. Odbočky jsou vysazeny pomocí tvarovek FRIALEN SA TL a SA UNI pro malé dimenze (d 500/32 a d 710/90 mm) a pomocí tvarovky SA XL pro dimenzi d 710/315 mm, která byla instalována pomocí podtlakové technologie s použitím vybavení VACUPUMP a PRESSCO.

10 - 11/2020

Datum realizace

Sorry, your browser does not support inline SVG.

Kontakty