Sorry, your browser does not support inline SVG.

Pražská plynovodní síť postupně prochází celkovou rekonstrukcí, kdy je staré ocelové potrubí postupně nahrazeno modernější PE variantou. Hlavní tranzitní řady většinou dimenze d 560 mm a d 500 mm a z této dimenze je nutné vysazovat odbočky pro místní sítě a domovní přípojky. Tak tomu bylo i ve třech lokalitách, kde jsme asistovali u vysazení takových odboček. Jmenovitě se jednalo o lokalitu Janáčkova nábřeží, přímo před restaurací Savoy, Olšanského náměstí a ulicí Vlkova v Praze 3. V těchto případech byla shodně použita tvarovka SA UNI d 450-900 / 160 mm, která se dokáže přizpůsobit různým dimenzím hlavního řadu. Upnutí bylo provedeno pomocí zařízení UNITOP, speciálně vyvinutého pro tuto tvarovku. Každá tvarovka SA UNI má možnost zkoušky těsnosti spoje pomocí adaptéru FWDPA SA, ke kterému je už potřeba jen připojit běžnou ruční tlakovou pumpu.

06 - 09/2020

Datum realizace

Sorry, your browser does not support inline SVG.

Kontakty