Sorry, your browser does not support inline SVG.

Rekonstrukce plynovodního potrubí DN 300 potrubím z PE. Byla použita speciální trubka egeLiner. Během výroby se trubka termomechanicky předtvaruje a složí. Protáhne se stávajícím potrubím a pomocí páry se egeLiner zformuje do svého původního tvaru a získá zpátky svůj původní kruhový tvar. Nová trubka je pak ve stávající trubce jako nová staticky samostatná trubka. Pro spojování byly použité elektrospojky UB d 315 mm SDR 17. Realizovala firma Progres Liberec pro GasNet. Protahování provedla firma Zepris.

07/2019

Datum realizace

Sorry, your browser does not support inline SVG.

Kontakty