Montážní příslušenství FRATOOLS

Výrobní závod Aliaxis Deutschland je průkopníkem v elektrosvařování PE-HD potrubí. Inovativní vývoj v této oblasti svařování má kořeny právě 
v naší společnosti. Společně s elektrotvarovkami FRIALEN jsme zásadně ovlivnili také vývoj vhodného vybavení a příslušenství pro elektrosvařování. 

Dnes zastřešujeme pod názvem FRIATOOLS sofistikovanou a ucelenou řadu svařovacích automatů FRIAMAT, stejně tak mechanické nástroje jako jsou loupací přístroje, zaokrouhlovací spony a další montážní příslušenství. Kromě vlastního prodeje této svařovací techniky zajišťujeme také její pravidelné roční prohlídky, revize a servis a nabízíme také možnost krátkodobého zapůjčení přístrojů.

Loupací přístroje a škrabky

Loupací přístroje FRIATOOLS slouží k bezpečnému odstranění degradované (zoxidované) vrstvy z PE trubek. Nabízíme mnoho typů loupacích přístrojů pro konce trubek, pro různé délky loupání, pro sedlové tvarovky až po odbočky na tvarovkách v dimenzích od d 20 do 1200 mm. Všechny loupací přístroje mají robustní konstrukci a přitom snadné ovládání.

Kromě loupacích přístrojů z řady FRIATOOLS máme v nabídce i některé loupací přístroje od společnosti Hy-Ram.

Zařízení pro montáž sedlových tvarovek

Zařízení pro montáž sedlových tvarovek slouží k instalaci sedlových tvarovek FRIALEN přítlačnou metodou Top-Loading či podtlakovou metodou VACUSET. Mechanické přítlačné zařízení Top-Loading umožňuje upnutí a instalaci sedlových tvarovek na trubku v rozmezí dimenzí d 250 – d 560 mm a pomáhá vytvoření správného svařovacího tlaku. Přítlačné zařízení VACUSET je určené pro svařování sedlových tvarovek SA-XL a RS-XL a umožňuje docílit správný svařovací tlak pomocí podtlaku. Montážní příslušenství zahrnuje také navrtávací zařízení k navrtání potrubí bez tlaku přes sedlovou odbočku.

Zaokrouhlovací spony

Zaokrouhlovací spony slouží k opětovnému zaokrouhlení oválného tvaru potrubí z PE-HD a PE-Xa v dimenzích d 63 až d 1200 mm. Ovalita PE trubky nesmí být větší než 6 % vnějšího průměru trubky a vzniká nejčastěji dlouhým skladováním trubek, nesprávným skladováním trubek či se trubky deformují při použití bezvýkopových a sanačních metod pokládky. K dispozici jsou zaokrouhlovací spony mechanické, hydraulické a spony k obnově kruhového profilu trubky po jejím zaškrcení. Zaokrouhlení pomáhá snadnému nasazení elektrotvarovky na potrubí a eliminaci mezery mezi trubkou a tvarovkou.

Opravárenská sada

Opravárenská sada s opravárenskými balony pro potrubí d 90 až 900 mm slouží k zadržení protékající zbytkové vody při provádění oprav a spojovacích prací na potrubí z PE-HD. Sada umožňuje vytvořit suché prostředí pro přípravu trubky pro svařování pomocí elektrotvarovek. Sada se skládá z univerzálního setu (hustilka, manometr, vrták, spojovací hadička) a opravárenských balonů. Opravárenské balony jsou pouze na jedno použití. K zacelení opraveného potrubí je nutné použít opravárenské elektrotvarovky FRIALEN.

Nástroje pro trubky

Montážní příslušenství FRIATOOLS nabízí různé nástroje pro řezání trubek, značení trubek, škrcení (stlačení) trubek až po odstraňování vnitřního výronku vzniklého při svařování metodou na tupo.

Půjčovna montážní techniky

Rádi Vám zapůjčíme svařovací techniku i další montážní příslušenství k bezproblémové montáži elektrotvarovek FRIALEN a FRIAFIT.

Technická podpora

V sekci technické podpory najdete návody ke stažení, videa, certifikáty, referenční projekty a také informace o půjčovně, servisu a školeních.

Kontakty pro montážní techniku

Ing. Jakub Butovič
Produktový manažer pro Čechy
+420 605 533 454
jbutovic@aliaxis.com 

Ing. Jiří Janich
Produktový manažer pro Moravu
+420 602 361 826
jiri.janich@aliaxis.com