Sorry, your browser does not support inline SVG.

Pro nově zrekonstruované prostory ZŠ Úprkova v Hradci Králové jsme dodali podzemní akumulační nádrž na dešťovou vodu Columbus 4 500 l s příslušenstvím pro využívání dešťové vody na zálivku vegetace zelené střechy a zeleně v areálu. Voda dopadající na střechu je svedena do nádrže a čerpána zpět pomocí automatického zavlažovacího systému.  Bezpečnostní přepad z nádrže byl vytvořen z 15 ks vsakovacích tunelů Garantia Twin, které mají asi třikrát větší vsakovací výkon než štěrkové lože.

2023

Datum realizace

Sorry, your browser does not support inline SVG.

Kontakty pro nádrže, vsakování a retence

Jan Paulus
Produktový manažer pro hospodaření s dešťovou vodou
+420 606 643451
jpaulus@aliaxis.com