Sorry, your browser does not support inline SVG.

Na začátku letošního roku společnost Aliaxis dodala vsakovací tunely pro hospodaření s dešťovou vodou v základní škole ZŠ Na Výsluní v Brandýse nad Labem. Specifická vsakovací galerie složená z 322 tunelů Garantia byla instalována ke dvěma propojeným betonovým nádržím s celkovým objemem 137 m3. Vsakovací tunely Garantia byly navrženy již v projektu a slouží jako bezpečnostní přepad k nádržím. Díky variabilitě vsakovacích tunelů bylo možné navrhnout vhodný vsakovací objekt i pro plochu s velmi nestandardním půdorysem. Vsakovací tunely jsou umístěny pod zelenou plochou u sportovišť.

2023

Datum realizace

Sorry, your browser does not support inline SVG.

Kontakty pro nádrže, vsakování a retence

Jan Paulus
Produktový manažer pro hospodaření s dešťovou vodou
+420 606 643451
jpaulus@aliaxis.com