Sorry, your browser does not support inline SVG.

Pro základní a mateřskou školu v Králově Dvoře dodala společnost Aliaxis dvě navzájem propojené podzemní samonosné akumulační nádrže Columbus XL 10 000 l. Dešťová voda je svedena ze střechy budovy přes filtrační šachtu do nádrží a následně je využívána na zálivku zeleně školní zahrady. Bezpečnostní přepad z nádrží je veden do místní vodoteče.

2023

Datum realizace

Sorry, your browser does not support inline SVG.

Kontakty pro nádrže, vsakování a retence

Jan Paulus
Produktový manažer pro hospodaření s dešťovou vodou
+420 606 643451
jpaulus@aliaxis.com