Z našich zkušeností s aplikacemi trubních systémů Aliaxis pro rozvod studené pitné a teplé užitkové vody, odpadních systémů či sanitární techniky nám potvrzují, že základním požadavkem na tyto výrobky je především bezpečnost, kvalita a také snadná údržba.

Při výstavbě a rekonstrukcí nemocnic a jiných zdravotnických zařízení jsme partnerem, který nejen spolehlivě dodá materiál, ale pomůže také ve všech fázích projektu - od přípravy a projektování až po vlastní realizaci a montáž systému.

V českých i zahraničních nemocnicích můžete najít naše rozvody studené pitné a teplé užitkové vody z PVC-C, které pomáhají v boji proti bakteriím a biofilmu, odhlučněné odpadní systémy, přispívající ke klidu a pohodlí pacientů i zaměstnanců i praktickou sanitární techniku. Naše řešení nekončí technickými rozvody budov, ale jdou dál do venkovních prostor. Zeleň v okolí je možné snadno zalévat zachycenou dešťovou vodou.

HTA domovní rozvody studené pitné a teplé užitkové vody

Zachování kvality vody v rozvodných vodovodních systémech je pro nás nejvyšší prioritou. Tento požadavek platí pro všechny veřejné budovy, rezidenční objekty a hlavně zdravotnická a sociální zařízení. Kvalitu vody je nutné zajistit v celém rozvodném systému až k odběrnému místu – a to jak v rozvodech studené, tak i teplé vody. Růst bakterií ve vodovodních rozvodech s sebou nese zdravotní 
rizika, zejména pro nejzranitelnější osoby. Studie ukazují, že PVC-C je jedním z materiálů, na nichž se biofilm tvoří a roste v nejnižší míře. Tvorbě biofilmu nedokáže účinně zabránit žádný materiál, ale lze ji omezit vhodným návrhem systému a výběrem materiálů, jež pomáhají omezit korozi a tvorbu vodního kamene. Dále je nutné systém teplotně či chemicky ozdravovat. Materiál trubek a tvarovek tak musí tomuto ozdravování dobře odolávat.

HTA (dříve pod obchodním názvem SYSTEM’O) představuje kompletní
systém trubek, tvarovek a šroubení z materiálu PVC-C pro domovní rozvody teplé a studené vody využívaný všude tam, kde je potřeba zajistit maximální bezpečnost vodovodní sítě. 

Odhlučněné odpadní potrubí dBlue

Odhlučněná vnitřní kanalizace přispívá ve zdravotnických zařízeních k tiššímu provozu rozlehlých a vysokopodlažních budov.  Jedná se o systém trubek a tvarovek, které díky svému složení společně se speciálními akustickými objímkami tlumí hluk vycházející z odpadního potrubí až na 16 dB při 4  l/s.  Je ideální pro stoupačky a trubky a tvarovky systému dBlue jsou plně kompatibilní s běžnými HT odpadními trubkami. Současně třívrstvé trubky z modifikovaného polypropylénu odolávájí také chemickým látkám v odpadní vodě a její vysoké teplotě.

Odhlučněné odpadní potrubí FRIAPHON

Odhlučněné odpadní potrubí FRIAPHON se vyznačuje kromě vysoké protihlukové ochrany (tlumí hluk z odpadního potrubí až na 16 dB při  4 l /s) a jednoduché instalací pomocí speciálních dvojitých hrdel ještě navíc vysokou úrovní protipožární bezpečnosti.  Protipožární manžety mohou být použity vždy, když je stanoven požadavek F 90. Trubky a tvarovky jsou zařazeny do třídy B2 - normálně hořlavé / neodkapávající. Materiál je navíc samozhášivý, a pokud není vystaven přímému zdroji ohně, nehoří dál. Protipožární manžety pro stěny a stropy v případě požáru uzavřou otvor v potrubí k zamezení průniku plamenů a kouře.

PE svařovaný odpadní systém

Svařovaný odpadní systém z PE je díky své vysoké chemické a teplotní odolnosti ideální pro vedení odpadní vody v nemocnicích a laboratořích. Je mimořádně těsný a bezpečný právě díky svařovaným spojům a je odolný proti nárazu a prakticky nerozbitný při okolních teplotách nad 5 °C. Kromě teplotní a chemické odolnosti se vyznačuje také vynikajícími průtokovými vlastnostmi díky hladkému povrchu vnitřních stěn.

Předstěnové  instlační prvky a sanitární technika SANIT

Na tradici dodávek splachovačů značky FRIATEC do nemocnic a jiných zdravotnických a sociálních zařízení, které jsme v minulosti na český trh dodávali, jsme navázali dodávkami splachovačů a kompletačních výrobků značky SANIT. Mezi předstěnovými prvky jsou kromě klasických modulů pro WC (pro zazdění i sádrokartonové konstrukce) také WC moduly pro imobilní osoby nebo upevňovací prvky pro madla. Velmi žádaným kompletačním výrobkem pro tato zařízení je také sedátko do sprchy. 

GIRAIR rozvody stlačeného vzduchu

Kompletní systém trubek, tvarovek a armatur určený pro rozvod stlačeného vzduchu pro využití v budovách.  Je k dispozici v dimenzích od d 16 do d 110 mm a spojuje se lepením, případně závitovými či přírubovými spoji. Systém GIRAIR® je na trhu již více než 30 let a je uznáván pro svou spolehlivost. Systém je navržen tak, aby vydržel maximální pracovní tlak až 12,5 baru při 25°C a splnil tak velkou většinu požadavků na rozvod stlačeného vzduchu. Vyznačuje se také vynikající mechanickou odolností a nárazuvzdornostní díky svým elastickým vlastnostem i při velmi nízkých teplotách. Tento systém má požární klasifikaci Bs1d0.

Podtlakové a gravitační odvodnění střech Akasison

Náš systém podtlakového a gravitačního odvodnění střech Akasison je vhodný i pro nemocnice a máme s ním v těchto aplikacích zkušenosti. Podtlakové odvodnění se využívá u plochých střech. Gravitačně lze odvodnit jakoukoliv střechu. Pro podtlakové odvodnění systém střešních vtoků, trubek, tvarovek a upevňovacích prvků Akasison. Gravitační kanalizace se skládá z gravitačních střešních vtoků a trubek většinou z odhlučněného odpadního potrubí dBlue. 

Hospodaření s dešťovou vodou - údržba zeleně a okolí, užitková voda

K nemocnicím a zdravotnickým zařízením nedomyslitelně patří také jejich venkovní areál, zeleň, komunikace a někdy i další účelové plochy. V dnešní době je naprosto zbytečné a velmi neekologické zalévat zeleň pitnou vodou. Dešťovou vodu umíme zachytit a znovu využít i v těchto zařízeních a objektech. Používáme k tomu buď podzemní samonosné nádrže velkých dimenzí (v naší nabídce jsou nádrže až do 122 000 l), spojení několika menších podzemních nádrží (do 8 500 l) nebo retenční nádrže vystvěné z vsakovacích bloků EcoBloc a RainBloc obalených hydroizolací v nejrůznějších velikostech i tvarech. Již skoro třicet let na české trh dodáváme řešení německého výrobce Otto Graf. Samozřejmostí je pomoc s dimenzováním, projektováním i zaškolením a vlastní montáží. Kromě snadné montáže bez nutnosti obetonovávat nádrže (což také spoří dodatečné náklady na výstavbu) je velkou výhodou to, že celý systém je prakticky bezúdržbový, případně vyžaduje jen velmi jednoduchou údržbu.

Nabízíme technickou podporu

Poskytujeme technickou podporu ve všech fázích projektu od přípravy a projektování, kdy nabízíme poradenství, CAD a BIM knihovny produkty v cenových soustavách či dimenzování a kalkulační nástroje, až po výstavbu. Během ní kolegové na staveništi školí montážní společnosti a dohlíží na dodržení montážních postupů. 

Odhlučněné odpadní potrubí dBlue, rozvody vody HTA z PVC-C
Odhlučněné odpadní potrubí dBlue
Rozvody vody HTA z PVC-C
Gravitační kanalizace
Rozvody vody HTA z PVC-C
Rozvody vody Friatherm starr z PVC-C
Rozvody vody Friatherm starr z PVC-C
Vsakovací tunely Garantia

Domluvte si schůzku s našimi odborníky

Ing. Tomáš Záboj
Produktový a obchodní manažer pro vnitřní instalace
+420 605 297 663
tzaboj@aliaxis.com 

Jan Paulus
Produktový manažer pro hospodaření s dešťovou vodou
+420 606 643451
jpaulus@aliaxis.com

Kontakty na kolegy v regionech

Případně můžete kontaktovat kolegy přímo v regionech.