Příjem žádostí v programu Dešťovka na pořízení nádrže na dešťovou vodu bude ukončen v půlnoci 11. října 2021. Hned následující den, v úterý 12. října, se v 10 hodin rozeběhne příjem žádostí v nové etapě programu Nová zelená úsporám, jehož součástí bude také podpora na opatření hospodaření se srážkovými a šedými vodami. Příjem žádostí bude probíhat v elektronickém systému AIS SFŽP ČR.

Oblast podpory 1: Zachytávání srážkové vody pro zálivku zahrady

 • Maximální výše dotace na jednu žádost je omezena na 55 000 Kč. Výše dotace činí až 20 000 Kč fixní část + 3 500 Kč/m3 nádrže.
 • Finanční prostředky bude možné využít na pořízení a instalaci akumulační nádrže pro zachytávání srážkové vody, která bude následně využita pro zálivku zahrady.
 • Podpora již není vázána na lokality ohrožené suchem
 • Podpora se vztahuje na stávající domy na celém území ČR. K realizaci musí dojít minimálně 2 roky po řádném dokončení rodinného domu, za které je považováno datum dokončení stavby uvedené v katastru nemovitostí.
 • Minimální požadovaný objem akumulační nádrže na dešťovou vodu je 2 m3.
 • Příspěvek mohou získat i majitelé obytných rekreačních domů, které slouží k trvalému bydlení (tuto skutečnost jsou povinni doložit).

Oblast podpory 2: Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady

 • Maximální výše dotace na jednu žádost je omezena na 65 000 Kč. Výše dotace bude činit až 30 000 Kč fixní část + 3 500 Kč/m3 nádrže.
 • Tyto finanční prostředky bude možné využít na pořízení akumulační nádrže pro zachytávání a hospodaření se srážkovou vodou, která bude následně využívána na splachování WC v domě a případné přebytky pro zálivku zahrady.
 • Minimální požadovaný objem akumulační nádrže na dešťovou vodu je 2 m3.
 • Podpora se vztahuje na stávající domy a novostavby na celém území ČR.
 • Příspěvek mohou získat i majitelé obytných rekreačních domů, které slouží k trvalému bydlení (tuto skutečnost jsou povinni doložit).

Více o dotačním programu? Na stránkách programu Nová zelená úsporám?

Jak podávat žádost

Příjem žádostí bude probíhat přes elektronický systém AIS SFŽP ČR, kde se žadatel nejprve zaregistruje a následně si vybírá výzvu, v které žádá o dotaci. Podrobný návod jak podat dotaci najdete zde. K žádosti přes tento systém také přikládá odborný posudek zpracovaný dodavatelem systému či autorizovaným projektantem (zjednodušená projektová dokumentace s popisem stávajícího a navrhovaného řešení, základními výkresy a schématem zapojení, vyčíslení přínosů) a písemný souhlas spoluvlastníků domu (pokud je relevantní). Přes tento systém se také žádá o proplacení dotace po realizaci projektu.

Naše služby

Pro orientační návrh lze využít náš online kalkulátor, který navrhne ideální velikost nádrže a je schopen zohlednit i některé složitější hydrogeologické podmínky. Nicméně pro konkrétní řešení doporučujeme konzultaci s odborníkem, který Vám zpracuje návrh přímo pro Váš dům a pozemek. To můžete udělat napřímo, nebo také prostřednictvím projektanta, který tuto konzultaci provede a Vám do projektu navrhne již konkrétní řešení. 

Odborný posudek zpracováváme na nádrže a příslušenství z našeho sortimentu (nádrže Cristall, Columbus, Columbus XL a Li-Lo). Poplatek činí 7300,- Kč včetně DPH. Při nákupu sestavy (nádrž s kopulí, filtrace, čerpadlo), bude po předložení faktury za posudek poskytnuta sleva ve výši 5 000,- Kč včetně DPH

Využijte naší technické podpory

Kromě zpracovávání posudků Vám nabízíme online kalkulátor velikosti nádrže, instruktážní videa, návody, poradenství a také projekční podklady.

Potřebujete poradit či zaslat nabídku? Kontaktujte nás?