Sorry, your browser does not support inline SVG.

V současné době dodáváme elektrotvarovky Frialen® v rozměru d 710 mm pro rozsáhlou rekonstrukci šedesát let starého vodovodního přivaděče pro zásobování pitnou vodou, která začala v okolí Slatiňan a Chrudimi. Celé dílo je rozděleno na 5 částí a jeho úplné dokončení je plánováno na únor 2024. Rekonstrukci starého ocelového potrubí provádí společnost Zepris metodou bezvýkopové pokládky (swagelining) Dyn-Tec.

Společnost Aliaxis pro tuto rekonstrukci dodává elektrospojky FRIALEN, navrtávací sedlové odbočky SA UNI, SA TL a také tvarovky na tupo, jež některé byly zhotoveny na zakázku přímo pro tuto stavbu.

2021 - 2023

Datum realizace

Sorry, your browser does not support inline SVG.

Kontakty