Školy, školky, zdravotnícká zařízení, sociální zařízení, parky, sportoviště, administrativní budovy. Nádrže pro využívání dešťové vody jsou dnes již běžným standardem u rodinných domů, nicméně má smysl dešťovou vodu využívat i v těchto objektech městké či obecní infrastruktury.

Dešťovou vodou lze zalévat zeleň, používat ji k údržbě sportovišť, na splachování toalet či jinak jako užitkovou vodu. Je jasné, že na tyto činnosti je zbytečné plýtvat pitnou vodou a platit za ni. Kromě toho, že je využívání dešťové vody ekologické a ekonomické řešení, je také podporováno legislativou. Současná legislativa uvádí při výstavbě povinnost nakládat se srážkovými vodami na vlastním pozemku. Akumulace a zpětné využití se jeví jako nejvýhodnější způsob, jak toto udělat.

Společnost Aliaxis má bohaté zkušenosti s návrhem a dodávkou velkých akumulačních a retenčních nádrží pro tyto účely. Řešením pro zachycení a zpětné využité dešťové vody mohou být podzemní samonosné nádrže velkých dimenzí, nebo spojení několika menších, nebo variabilní nádrže vytvořené z vsakovacích modulů EcoBloc či Rainbloc, které jsou obaleny hydroizolací. 

Nádrže velkých dimenzí Garantia

Do země jsou instalovány podzemní samonosné nádrže Columbus XL a XXL a Li-Lo XL a XXL v dimenzích od 8 500 do 122 000 l, do nichž je svedena voda ze střech a zpevněných ploch. Voda je následně čerpána a znovu využívána. K jejímu čištění probíhá ve filtrační šachtě či pomocí filtračního koše.

 • Není potřeba je obetonovávat, čímž dochází k úspoře dodatečných nákladů na zabudování 
 • Masivní žebrovaná konstrukce zaručuje dokonalou statickou pevnost a těsnost
 •  Záruka 30 let, prakticky neomezená životnost
 • Řešení také pro vysokou hladinu spodní vody či skalnaté podloží (nádrž Li-Lo XL a XXL)
 • Pochozí i pojezdové varianty
 • Doprava nádrží zdarma
 • Nabídka kompletního příslušenství pro využívání dešťové vody

Akumulační a retenční nádrže z vsakovacích modulů

Z vsakovacích bloků je vyskládána podzemní galerie požadované velikosti a tvaru, ta je obalena hydroizolací a čerpání vody dochází potom přes šachty umístěné v galerii. Vsakovací bloky se také využívají pro zasáknutí dešťových vod, bezpečnostní přepady z akumulačních nádrží a retenční nádrže s regulovaným odtokem.

 • Velká flexibilita a variabilita z hlediska tvaru a velikosti
 • Nabídka kompletního příslušenství pro využívání dešťové vody
 • Možnost pojíždění až 60 tunami
 • Snadné čistění vysokotlakým stříkáním
 • Snadná manipulace díky nízké hmotnosti bloků a jednoduchému systému spojování bloků
 • Záruka 5 let

Technická podpora

Ve všech fázích projektu poskytujeme technickou podporu. Pomůžeme s výběrem správné velikosti a dimenzováním, spolupracujeme s projekcí, ve fázi výstavby pak rádi zaučíme stavaře a dohlédneme na správnou montáž.

 • Pomoc při dimenzování a projektování
 • Online kalkulátory
 • CAD a BIM objekty
 • Produkty v cenové soustavě ŔS (software KROS 4) a databázi RTS (software BUILDpower)
 • Certifikáty a prohlášení online
 • Zpracování posudku pro žádost o dotaci
 • Technická pomoc přímo na staveništi při montáži
 • Montážní návody a videa
 • Školení, semináře a konference

Kontakt pro využívání dešťové vody

Jan Paulus
Produktový manažer pro hospodaření s dešťovou vodou
+420 606 643451
jpaulus@aliaxis.com