Sorry, your browser does not support inline SVG.

V červnu 2014 dodávala společnost GLYNWED s.r.o. první větší vsakovací objekt z revizních bloků GARANTIA EcoBloc. Ten slouží pro akumulaci a vsakování srážkové vody odváděné ze zpevněné plochy nového parkoviště univerzity. Celkový čistý objem objektu o rozměrech 9,6 x 16 x 1,64m činí 238,8 m3 a je složen z 240 ks základních desek a 1200 ks těl EcoBloc. Nátok srážkových vod a odvětrání jsou zajištěny přes dvě revizní betonové šachty DN 1000 s odvětraným poklopem. Z obou šachet je napojeno 4x PVC potrubí DN 200 přímo do spodní vrstvy vsakovacích bloků, což zajišťuje nejen rovnoměrný nátok dešťové vody, ale také možnost revize a čištění.

2014

Datum realizace

Sorry, your browser does not support inline SVG.

Kontakty pro nádrže, vsakování a retence

Jan Paulus
Produktový manažer pro hospodaření s dešťovou vodou
+420 606 643451
jpaulus@aliaxis.com