Jsme partnerem seminářů Novinky ve zdravotechnice 2022 v Praze a Brně
Sorry, your browser does not support inline SVG.

Tradiční odborný seminář, který pořádá STP od r. 2002, je určen pro všechny, kdo projektují a schvalují projekty zdravotních instalací a mají na starost provoz vnitřních vodovodů a kanalizací včetně návaznosti na hospodaření s dešťovou vodou, šedou vodou, DČOV, odvodnění střech a návrh a provoz zdrojů vody pro jednotlivé objekty. Odbornou garantkou semináře je paní Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.

Kdy a kde se semináře konají?

  • 12.4.  v Praze - Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6 – Dejvice
  • 13.4. v Brně - Hotel Continental Brno, Kounicova 6, Brno

Součástí semináře bude také přednáška našich kolegů věnovaná dešťové vodě, a to v první části jejímu sběru ze střechy prostřednictvím podltlakového odvodnění a následně její aukumulaci a zpětnému využití, retenci či vsakování. Kolegové Tomáš Záboj a Jan Paulus představí naše technické řešení a budou se věnovat hlavně spolupráci s projekcí. Jak probíhá, jaké podklady je potřeba dodat a co od nás projektanti mohou čekat.

Součástí naší technické podpory jsou také kalkulační nástroje - online kalkulátory pro dimenzování vsakovacích a retenčních objektů, kalkulátor velikosti nádrže, CAD a BIM objekty a samozřejmě technikcé katalalogy, certifikáty apod. Naše produkty jsou také zařazeny v databázi ÚRS (pro software KROS 4) a databázi RTS (pro software BUILDpower). 

Vše podstatné se ale od nás dozvíte na semináři, kde si budete moci také vyžádat všechny podklady a individuálně konzultovat s oběma kolegy.
Těšíme se na setkání.

Pozvánka ke stažení