Sorry, your browser does not support inline SVG.

Střecha jihlavské prodejny největšího českého řetězce hobby prodejen UNI HOBBY byla odvodněna podtlakovým systémem Akasison za použití 27 ks střešních vtoků a 462 m potrubí. Následující rok byl podtlakový odvodňovací systém Akasison použit také k odvodnění střech nové prodejny UNI HOBBY ve Starém Městě.

Odvodňovaná plocha střechy: 9 014 m2

Použité vtoky: Akasison XL 75 pro PVC

2012

Datum realizace

Sorry, your browser does not support inline SVG.

Kontakty

Ing. Tomáš Záboj 
Produktový a obchodní manažer pro podtlakové odvodnění
+420 605 297 663
tzaboj@aliaxis.com