Sorry, your browser does not support inline SVG.

Provozovaná původní technologie zajišťuje čištění cca 95% celkové produkce odpadních vod z hlavního města Prahy od téměř 1,2 mil. obyvatel. Současný stav čištění je charakterizován vysokou účinností odstraňování nerozpuštěných látek a biologicky odbouratelného organického znečištění, ale nedostatečným efektem odstraňování dusíkatých látek z odpadních vod.

Cílem modernizace je vybudování Nové vodní linky ÚČOV, která už sama o sobě přispěje výrazně ke zlepšení kvality vyčištěných odpadních vod vypouštěných do Vltavy. Ve druhém kroku bude provedena modernizace stávající vodní linky ÚČOV, kterou bude zabezpečeno odstraňování dusíku a fosforu na stanovené hodnoty i při nevyšším zatížení čistírny odpadními vodami. Naše společnost dodává plastové trubní systémy z polyetylénu a PVC-U pro technologickou část Nové vodní linky. Generální dodavatel technologie: DEGREMONT WTE WASSERTECHNIK PRAHA v.o.s., realizace: ARKO TECHNOLOGY, a.s. a AQUA-STYL spol. s r.o.

2017

Datum realizace

Sorry, your browser does not support inline SVG.

Kontakty