Sorry, your browser does not support inline SVG.

Tunel Ejpovice je železniční tunel stavěný na trati 170 Praha–Plzeň. Stavba tunelu, započatá v roce 2013, je součástí modernizace západní části III. vnitrostátního tranzitního železničního koridoru. Smyslem stavby tohoto tunelu bylo především zkrácení železniční trati z Prahy do Plzně o 6,1 km a zkrácení doby přepravy až o 9 minut. Po dokončení stavby by tunel se svojí délkou cca 4150 metrů měl být nejdelším železničním tunelem v České republice. Generálním dodavatelem stavby je sdružení Metrostav + Subterra, subdodavatel stavby požárního vodovodu je VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Naše společnost dodávala elektrotvarovky a tvarovky na tupo pro výstavbu požárního vodovodu v dimenzích d 200 mm, 125 mm a 75 mm.

2018

Datum realizace

Sorry, your browser does not support inline SVG.

Kontakty