Sorry, your browser does not support inline SVG.

Podél pardubického sídliště Dubina je rekonstruován hlavní vodovodní řad v dimenzi DN 500. Vodovodní řad slouží prioritně k dopravě vody do čerpací stanice Kunětická hora a je dále propojen na vodovodní řad DN 500 vedoucí do Hradce Králové. Původní ocelové potrubí je nahrazeno polyetylenovým v dimenzi d 500 mm. Rekonstrukce byla provedená metodou DynTec, tj. protahováním stejného průměru potrubí. Na zásobní řad jsou pak napojeny další větve, zásobující příměstské části Pardubic. Tyto odbočky byly realizovány sedlovými tvarovkami SA UNI d 500/110 mm a d 500/90 mm. Rekonstrukci provedla společnost Zepris pro Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

06 - 10/2020

Datum realizace

Sorry, your browser does not support inline SVG.

Kontakty