Využívání dešťové vody není jen otázkou vlastníků rodinných domů či chalupářů, ale stále více se tento způsob hospodaření uplatňuje i v případě projektů škol, školek, sportovních hal, kancelářských budov, bytových domů či výrobních podniků a obchodních center.

Jak lze řešit snahu o využívání dešťové vody u objektů veřejné infrastruktury, bytových domů, obchodních center či výrobních podniků?

Využívat dešťovou vodu lze samozřejmě i zde a nejenom pro zálivku zeleně, ale zabýváme se i využitím dešťové vody na splachování toalet například ve veřejných budovách. Řešením může být svedení dešťových vod určitých částí (tedy střech a zpevněných ploch) do samostatných menších nádrží. To se využívá hlavně u velmi členitých objektů, nebo tam, kde není prostor pro jeden dostatečně velký výkop. Dalším řešením jsou nádrže velkých dimenzí, které mají velkou výhodu v tom, že jsou samonosné, nemusí se obetonovávat a také manipulace s nimi je i přes velký rozměr díky nižší hmotnosti plastu jednodušší. Častým řešením jsou také akumulační nádrže vyskládané z vsakovacích bloků a obalené hydroizolací. Čerpání vody zde pak probíhá přes šachtu a výhodou takto poskládané galerie je především velká variabilita ve velikosti a tvaru. Nádrže mohou být umístěny pod pochozí či pojízdné plochy. Je potřeba pouze zvolit vhodný poklop. Akumulační nádrže z vsakovacích galerií je také možné umístit pod pojezdové či pochozí plochy, nebo přímo pod zeleň.  Zde záleží na typu bloků a výšce krytí.

Proč s námi spolupracovat?

  • Projektová podpora, návrh a dimenzování

  • Technická pomoc při realizaci

  • Dlouholeté zkušenosti na trhu prakticky se všemi typy staveb

  • Kvalita produktů prověřena více než dvaceti lety na trhu

  • Prodloužená záruka na výrobky

Nádrže velkých dimenzí

V naší nabídce najdete nádrže až do objemu 122 000 l, které slouží k využívání dešťové vody i u větších objektů než jsou rodinné domy. Jedná se o podzemní samonosné nádrže Columbus XL a XXL od 8500 l do 122 000 l a také ploché nádrže Li – Lo Xl a XXL ve velikosti od 10 000 l až do 65 000 l. Tyto ploché nádrže jsou vhodné především tam, kde je vysoká hladina podzemní vody či skalnaté podloží. Nádrže jsou samonosné, nemusí se obetonovávat a také manipulace s nimi je i přes velký rozměr díky nižší hmotnosti plastu jednodušší.

Samotná montáž tedy začíná připravením výkopu s podkladní vrstvou štěrku. Usazená nádrž se dále postupně stejným materiálem obsypává ve vrstvách a ručně zhutňuje. Před finálním zásypem se připojí nátokové a přepadové potrubí do otvorů v nádrži, které jsou opatřeny manžetami. Výška zeminy nad nádrží může být v některých variant až dva metry. Pak už jen zbývá nádrž osadit poklopem s odpovídajícím zatížením. Pro naše nádrže je možné využít i poklopů vyšších tříd.

Akumulační nádrže z vsakovacích modulů

Častým řešením pro využívání dešťové vody u větších objektů jsou také akumulační nádrže vyskládané z vsakovacích bloků a obalené hydroizolací. Čerpání vody zde pak probíhá přes šachtu a výhodou takto poskládané galerie je především velká variabilita ve velikosti a tvaru. Nádrže mohou být umístěny pod pochozí či pojízdné plochy. Je potřeba pouze zvolit vhodný poklop. Akumulační nádrže z vsakovacích galerií je také možné umístit pod pojezdové či pochozí plochy, nebo přímo pod zeleň.  Zde záleží na typu bloků a výšce krytí.

V naší nabídce najdete vsakovací bloky GARANTIA EcoBloc a RainBloc. Součástí nabídky jsou také šachty a další příslušenství.

Technická podpora

Poskytujeme technickou podporu již od fáze záměru přes vlastní projektovou přípravu, dodání materiálu až po technickou pomoc a kontrolu při montíži na staveništi. V sekci technické podpory najdete praktické online kalkulátory velikosti nádrže a dimenzování retenčních objektů. Dokumentaci ke stažení, videa z montáží, referenční projekty, CAD a BIM objekty a také nabídku webinářů a školení.

Prohlédněte si některé naše referenční projekty

Kontakty pro vsakování a retenci

Jan Paulus
Produktový manažer pro hospodaření s dešťovou vodou
+420 606 643451
jpaulus@aliaxis.com