V Aliaxisu si již tradičně připomínáme Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který připadá na 28.4. Letos jsme ho opět oslavili aktivně, a to zážitkovým školením první pomoci a protipožární ochrany.

Vyzkoušeli jsme si řízenou i neřízenou evakuaci budovy.  „Cvičně“ a pod dohledem profesionálního hasiče jsme se učili pohybovat v zakouřeném prostředí a vyhledávat v něm další osoby. Nechyběla ani část věnovaná první pomoci při popáleninách, dušení, praktické opakování resuscitace a také řešení nehody tří lidí před budovou.

Děkujeme všem ze společnosti ZDRSEM, že nám umožnili prožít situace skoro tak, jako by se staly. Procvičit si zásady první pomoci a správné reakce a uvědomit si, jak důležité je být připraven. Nejen v zaměstnání, ale i v soukromém životě. I tak všichni doufáme, že nabyté dovednosti nebudeme muset nikdy použít.

V Aliaxisu považuje bezpečnost za nesmírně důležitou a máme za to, že kromě dodržování bezpečnostních norem je klíčem i pravidelné školení zaměstnanců. Jsme si vědomi, že bezpečnost je základní hodnotou, kterou zdůrazňujeme ve všem, co děláme. Děkujeme všem našim zaměstnancům za jejich angažovanost a péči o bezpečnost. Společně můžeme dosáhnout bezpečnějšího pracovního prostředí pro všechny.

Tento den vyhlásila Mezinárodní organizace práce a je také vzpomínkou na ty, kteří zahynuli nebo byli zraněni při výkonu práce.

#Safety First

Školení první pomoci a požární ochrany