Jsme rádi, že jsme mohli pomoci společnosti Radeton při výstavbě nového tréninkového polygonu pro všechny správce inženýrských sítí.

Stavba již začala 1. etapou vodovodního potrubí, ale v budoucnu přibude ještě další část vodovodu, plynovodní potrubí, kanalizace, teplovod, kabeláž a také ropovod. Mělo by se tak jednat o nejkomplexnější polygon tohoto druhu. Budou zde probíhat školení odborníku z oblasti inženýrských sítí a bude možné simulovat poruchy a hledat úniky. Díky virtuální a rozšířené realitě lze využít plně digitálně zpracovaný 3D model polygonu. S pomocí tabletu, mobilu nebo virtuálních brýlí bude skutečně “vidět pod zem” a danou situaci si tak bude možné prohlédnout na vlastní oči, ačkoliv se nachází v realitě skrytá pod zemí.

Podpořili jsme společnost Radeton, která polygon staví a dodali zdarma materiál pro spojování PE vodovodního potrubí – elektrotvarovky Frialen® a tvarovky na tupo. Mezi dodanými tvarovkami jsou například elektrospojky, elektrokolena a T-kusy, závitové přechodové tvarovky, navrtávací odbočkové ventily DAV, navrtávací odbočkové T-kusy DAA, kulové kohouty, zemní soupravy a lemové nákružky s přírubami. Montážní technici byli zaškoleni přímo na polygonu ohledně správné instalace a také jsme zdarma zapůjčili veškeré potřebné montážní příslušenství. Během svařování byl využit nový svařovací přístroj FRIAMAT Prime 7. generace, který byl ovládán pomocí aplikace v mobilním telefonu. Ke všem svarům je tak následně dostupná elektronická dokumentace (např. svařovací protokol, fotografie, GPS poloha a další poznámky).

Video z první etapy výstavby 

Video natočila společnost Radeton

Elektrotvarovky FRIALEN

Pomocí elektrotvarovek FRIALEN® lze svařovat potrubí z PE-LD, PE 50, PE 63, PE 80, PE 100 a PE-Xa. Široký sortiment elektrotvarovek FRIALEN se standardně vyrábí v dimenzích od d 20 do d 800 mm a je určen ke svařování potrubí SDR 17,6 až SDR 7,4. Elektrotvarovky FRIALEN® pracují na principu odkryté topné spirály. Tím je zajištěn rovnoměrný přenos tepla z topné spirály současně na tvarovku i na trubku a výsledkem je optimální homogenní spojení materiálů trubky a tvarovky. Současným ohřevem trubky i tvarovky vzniká symetrické množství taveniny na trubce i na tvarovce a pouze díky optimálnímu spojení (difuzi) obou tavenin tak lze docílit nejkvalitnějšího a nejpevnějšího spojení.

Svařování pomocí mobilní aplikace

Svařovací jednotku FRIAMAT Prime / Prime eco jednoduše spárujete přes Bluetooth rozhraní s mobilní aplikací FRIAMAT APP ve vašem telefonu. Data ze svařování se automaticky přenášejí do aplikace a čárové kódy je možné také načítat mobilním telefonem pomocí integrovaného fotoaparátu. K protokolu o svaru lze snadno přiřadit další informace jako GPS souřadnice, fotografie nebo poznámky. Protokol o svarech lze přímo ze stavby odeslat z mobilního telefonu na e-mail nebo cloudové úložiště. Aplikace FRIAMAT APP je v češtině zdarma ke stažení pro iOS i Android. Funguje online i offline a bez registrace.

Kontakty