Připravili jsme pro Vás nový online katalog výrobků pro hospodaření s dešťovou vodou. V katalogu najdete nádrže na dešťovou vodu řady Garantia a 4rain, vsakovací bloky a tunely, filtrační šachty, čerpadla a další příslušenství.

Online katalog 

Součástí produktových stránek v katalogu je detailní popis produktu, obrázky, dokumenty ke stažení k daným výrobkům, technické výkresy či videa. Snadno si zde také můžete vygenerovat produktový list k danému výrobku. Samozřejmostí jsou také odkazy na další informace nebo kalkulátor. Projektanti zde stáhnou konkrétní CAD a BIM objekty pro daný výrobek. Během následujících měsíců také doplníme další funkce katalogu, jako je poptávkový list apod. Zajímá nás také Vaše zpětná vazba, co byste v katalogu uvítali.

Vše k danému výrobku na jednom místě

  • Detailní produktové informace

  • Obrázky a fotografie výrobku

  • Tabulka s technickými údaji

  • Veškerá dokumentace k danému výrobku ke stažení (katalog, návod, prohlášení o shodě, technický výkres)

  • CAD a BIM ke stažení

  • Video k danému výrobku

  • Možnost generovat si automaticky produktový list na vybraný produkt

Hospodaření s dešťovou vodou
Hospodaření s dešťovou vodou
Hospodaření s dešťovou vodou
Hospodaření s dešťovou vodou

Informace k vsakování a retenci

Produktová stránka vsakování a retence Vám nabízí širší informace o problematice. Najdete zde legislativní požadavky, informace o vsakovacích blocích a tunelech a dále o dimenzování vsakovacích a retenčních zařízení, montáži a také referenční projekty.

Informace k akumulačním nádržím

Přehled všech nádrží a také příslušenství v naší nabídce s popisem najdete také na stránce akumulačních nádrží. Součástí této stránky je také odkaz na tchnickou podporu a kalkulátor. Dozvíte se, z jaké legislativy vychází povinnost hospodařit s dešťovou vodou na vlastním pozemku a jak je možné ji naplnit. Na stránce také najdete vzorové sestavy nádrží a příslušenství pro využívání dešťové vody na zahradě i v domácnosti.

Další technická podpora

Poskytujeme technickou podporu již od fáze záměru přes vlastní projektovou přípravu, dodání materiálu až po technickou pomoc a kontrolu při montíži na staveništi. V sekci technické podpory najdete praktické online kalkulátory velikosti nádrže a dimenzování retenčních objektů. Dokumentaci ke stažení, videa z montáží, referenční projekty, CAD a BIM objekty a také nabídku webinářů a školení.

Kontakty pro hospodaření s dešťovou vodou

Jan Paulus
Produktový manažer pro hospodaření s dešťovou vodou
+420 606 643451
jpaulus@aliaxis.com