Rozšířili jsme naši knihovnu CAD a BIM o další objekty pro sortiment vsakování dešťové vody. Kromě nádrží velkých dimenzí jsou nyní k dispozici objekty pro vsakovací bloky EcoBloc Inspect a Maxx, vsakovací tunel Garantia, šachtový systém VARIO 800 a také pro další příslušenství k vsakovacím blokům. Všechny jsou ve formátu pro Revit a můžete je stahovat jako zip soubory.

 

Vsakování a retence

Vsakování a retence je již dnes běžnou a vlastně povinnou součástí staveb. Vyřešení nakládání s dešťovými vodami na vlastním pozemku je běžný požadavek stavebního úřadu. Pro tyto účely v naší nabídce najdete vsakovací bloky EcoBloc a Rainbloc, vsakovací tunely GARANTIA a GARANTIA Twin, šachtový systém VARIO 800 a také širokou škálu filtračních šachet a příslušenství.

Stále zlepšujeme a rozvíjíme naše služby v rámci technické podpory

Snažíme se neustále zlepšovat a rozšiřovat naše služby, které pomáhají projektantům a investorům s plánováním a  přípravou staveb, výběrem řešení a také pomáhají při vlastní realizaci montážním společnostem. V rámci sekce naší technické podpory najdete všechny dokumenty ke stažení, certifikáty a videa. Najdete zde také kalkulátory a výpočtové pomůcky, informace o školeních a seminářích apod.

Projektování a dimenzování

Zásadám návrhu vsaků a retencí se věnuje norma ČSN 75 9010 v kombinaci s TNV 75 9011. Vsakovací objekty jsou navrhovány na základě kombinace vstupních údajů. Základními jsou koeficient vsaku podloží, velikosti a charakter povrchu odvodňovaných ploch, region v ČR pro určení nejbližší srážkoměrné stanice. Vsakovací objekt je následně navržen na základě zatížení řadou modelových dešťových událostí s různým srážkovým úhrnem a dobou trvání od 5 minut po 72 hodin. Výsledkem je největší retenční objem vsakovacího zařízení a jeho plocha. Objem se musí vsáknout o dané ploše za max. 72 hodin.

Připravili jsem pro Vás také kalkulátor pro dimenzování vsakovacích zařízení a kalkulátor dimenzování retenčních zařízení.

 

Dimenzování vsakovacího zařízení

Využijte náš online kalkulátor dimenzování vsakovacích zařízení, který Vám pomůže zpracovat   návrh vsakovacího zařízení dle ČSN 75 9010.

Dimenzování retenčního zařízení

Kalkulátor provede výpočet podzemní retenční nádrže metodou hydrologické bilance dle TNV 75 9011. Stačí zadat odvodňovanou plochu, vybrat nejbližší srážkoměrnou stanici a zadat hodnotu regulovaného odtoku. O výpočet už se postará algoritmus kalkulátoru s využitím integrované databáze.

Referenční projekty

Prohlédněte si referenční stavby, na kterých byly použity naše vsakovací a retenční systémy.

Kontakty pro vsakování a retenci

Jan Paulus
Produktový manažer pro hospodaření s dešťovou vodou
+420 606 643451
jpaulus@aliaxis.com