Zveme Vás na semináře Novinky ve zdravotechnice 2024
Sorry, your browser does not support inline SVG.

Kolega Jan Paulus vystoupí na seminářích Novinky ve zdravotechnice 2024, který každoročně pořádá Společnost pro techniku prostředí. Jeho hlavním tématem bude letos hospodaření s dešťovou vodou v městských a obecních zařízeních. 

Semináře se budou konat v Praze a v Brně ve dnech 24. a 25. dubna 2024. 

24. 4. 2024
Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6 – Dejvice

25. 4. 2024
Hotel Continental Brno, Kounicova 6, Brno

Součástí programu je také přednáška kolegy Jana Pauluse, který představí trendy ve využívání dešťové vody. Ta je stále častěji využívána také v obecních a městských zařízeních, jako jsou školky, školy, zdravotnická zařízení, sportoviště, domovy seniorů, dětská hřiště apod. Na semináři získáte přehled používaných systémů, informace o zajímavých referenčních projektech, informace o technické podpoře, kterou poskytujeme při přípravě projektu i samotné realizaci a kontakt na produktového manažera. Budete se moci osobně ptát a odnést si materiály o našich systémech.

Více o využívání dešťové vody v městských a obecních zařízeních