Hospodaření s dešťovou vodou na seminářích Novinky ve zdravotechnice v Praze a Brně.
Sorry, your browser does not support inline SVG.

Kolega Jan Paulus představí naše řešení pro hospodaření s dešťovou vodou na seminářích Novinky ve zdravotechnice, které proběhnou 26. 4. na Masarykově koleji v Praze 6 a 27. 4. v Hotelu Continental v Brně.

Součástí programu bude jeho přednáška, která se bude věnovat akumulaci, retenci a vsakování dešťové vody a našim řešením pro jednotlivé způsoby nakládání s dešťovou vodou. Představí naše vsakovací moduly, podzemní monolitické samonosné nádrže Garantia až do velikosti 122 000 l a příslušenství. Ukáže zajímavé referenční projekty a vysvětlí, jakou technickou pomoc a nástroje nabízíme při dimenzování, projektování a vlastní výstavbě.

Využívat dešťovou vodu na zálivku zeleně i v domě je možné i u větších bytových komplexů nebo u objektů veřejné infrastruktury jako jsou školy, školky, zdravotnická a sociální zařízení či komerční objekty.

Semináře jsou již tradičně pořádány Společností pro techniku prostředí.
Kompletní program ke stažení.


Přijďte se s námi potkat.