Zveme Vás na Fórum 2022 - Modrozelení Infrastruktura
Sorry, your browser does not support inline SVG.

Zveme Vás na Fórum 2022 - Modrozelená Infrastruktura, které se uskuteční v rámci doprovodného programu na veletrhu STŘECHY PRAHA 4.3. 2022 na výstavišti v Letňanech od 10:00 do 14:00. Součástí přednášek bude také vystoupení kolegy Jana Pauluse, který představí naše řešení pro akumulaci, retenci a vsakování dešťové vody.

Účast na fóru je zdarma. 

Voda je nenahraditelnou součástí našeho života, avšak její zásoby se stále zmenšují. Dostupnost surové vody je stále složitější, takže se z vody stává jedna z nejdiskutovanějších komodit. Její zdroje, zásoby, možnosti jejího zachycení v místě spadu a následná akumulace se tak stávají velmi aktuálním problémem, který je nutný řešit nejen v rámci budovy a přilehlého pozemku, ale i v rozsahu urbanizovaného území a krajiny.

Nadměrné využívání vody, fyzické změny zdrojů vody, změna klimatu a znečištění jsou faktory, které se podepisují jak na velkém přírodním koloběhu vody, tak především, a to zásadním způsobem, na malém vodním cyklu. Urbanizovaná území se stávají tepelnými ostrovy, které zásadně tento přírodní vodní rytmus mění.

Vzhledem k tomu, že tyto tendence jsou dlouhodobě neudržitelné, hledají se možnosti zlepšení současného stavu. Navrhovaná řešení zahrnuje koncepce napodobení přirozeného vodního cyklu pomocí přírodních prvků, které umožňují vodu vsakovat, čistit, odpařovat nebo zdržet co nejblíže jejímu zdroji – tzv. Modrozelená infrastruktura.

Zapojme se společně do šetrného hospodaření a braňme plýtvání pitné vody.

Celý program
Registrace na akci