icona del tool di calcolo della dilatazione termica Aliaxis Italia

Vlivem teplotních změn v systému se potrubí může rozpínat a smršťovat. Aby se zabránilo zlomení spojovacích prvků, používají se obvykle kompenzátory nebo se provádějí dilatační kroužky či změny směru. Tento nástroj nám umožňuje vypočítat správné parametry, abychom předešli případné expanzi nebo kontrakci našich systémů.Údaje a informace obsažené v této příručce nepředstavují výslovnou ani implicitní záruku.