icona del tool di calcolo delle perdite di carico Aliaxis Italia

Pomocí tohoto výpočetního nástroje můžete vypočítat celkové tlakové ztráty v systému, tj. distribuované a místní tlakové ztráty.
Distribuované tlakové ztráty vznikají, když je ztráta energie generována povrchovým třením, které vzniká mezi tekutinou a stěnami trubky. V případě bodových netěsností je naopak energetická ztráta generována tvarovým třením v důsledku změny směru proudění kapaliny v přítomnosti ventilů nebo armatur.

info-table

Údaje a informace obsažené v této příručce nepředstavují výslovnou ani implicitní záruku.