icona per il tool di calcolo del colpo di ariete Aliaxis Italia

Vodní ráz je přechodné zvýšení tlaku při zastavení nebo rychlém začátku průtoku. Tento nástroj vypočítá maximální tlak na základě charakteristik potrubí, doby uzavření ventilu, rychlosti kapaliny a vstupního tlaku.

Údaje a informace obsažené v této příručce nepředstavují výslovnou ani předpokládanou záruku.